Hội thảo góp ý Quy chế phối hợp "Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh"

Thứ Hai, 17/12/2018, 15:07 (GMT+7)

BHG - Sáng 17.12, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Quy chế phối hợp “Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (KTKS) trên địa bàn tỉnh”. Tới dự có các đồng chí: Lò Thị Mỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các huyện: Yên Minh, Bắc Mê, Xín Mần, Vị Xuyên; một số doanh nghiệp KTKS.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.
Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 70 Giấy phép KTKS sản còn hiệu lực do Bộ Tài nguyên & Môi trường và UBND tỉnh cấp. Tổng doanh thu ngành khai khoáng là rất lớn, nộp ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, việc KTKS cũng gây ra những tác động tiêu cực, hệ lụy tới môi trường và cuộc sống cộng đồng như: Mất đất, mất rừng, phá vỡ cảnh quan, cân bằng hệ sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, không khí… Từ thực trạng này, đầu năm 2018, với sự tham vấn của Liên hiệp các Hội KH-KT, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp “Giám sát của cộng đồng về BVMT, công khai minh bạch nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu phí BVMT trong lĩnh vực khai khoáng”, thực hiện thí điểm tại xã Minh Sơn (Bắc Mê) và Mậu Duệ (Yên Minh).

Quá trình giám sát bao gồm các hoạt động: Tập huấn triển khai Quy chế; Tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực thi công tác BVMT; Đối thoại với người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Sau gần 1 năm thí điểm, Quy chế đã được doanh nghiệp, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình thực hiện. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm, quyền làm chủ của cộng đồng dân cư về công tác giám sát việc thực thi pháp luật về BVMT được nâng cao. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người chịu ảnh hưởng của hoạt động KTKS từng bước được quan tâm, thực hiện. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và BVMT, phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng…

Hội thảo đã được nghe dự thảo Quy chế phối hợp “ Giám sát của cộng đồng trong lĩnh vực KTKS trên địa bàn tỉnh” gồm 4 chương, 21 điều quy định về: Nội dung, hình thức giám sát; trách nhiệm của các cấp, các ngành; trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác khoáng sản; chế độ báo cáo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa vào bản dự thảo để tiến tới việc ban hành, áp dụng Quy chế trong năm 2019.

          Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.