Hăng say lao động, sáng tạo ở Xín Mần

Thứ Hai, 28/09/2020, 14:51 (GMT+7)

BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của huyện Xín Mần đi vào thực chất và hiệu quả; tạo khí thế hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nhân dân xã Thu Tà làm đường bê tông.
Nhân dân xã Thu Tà làm đường bê tông.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Xín Mần đã lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào TĐYN; công tác thi đua, khen thưởng có bước đổi mới nội dung và hình thức, qua đó kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân phát huy nội lực, khả năng sáng tạo trong công việc. Đặc biệt, phong trào TĐYN đã gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”... đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung ở thôn Đán Khao, xã Bản Ngò.
Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung ở thôn Đán Khao, xã Bản Ngò.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và chăn nuôi xuất hiện nhiều mô hình và nhiều gương điển hình tiên tiến. Nông nghiệp thực hiện tốt vai trò đảm bảo sinh kế cho 91,8% dân số khu vực nông thôn, xác định được các cây, con chủ lực, có thế mạnh và tập trung sản xuất thành hàng hóa theo chuỗi giá trị, tiêu chuẩn an toàn gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm như: Gạo chất lượng cao, chè Shan tuyết, dược liệu;... Lĩnh vực chăn nuôi phát triển mạnh, tổng đàn gia súc 116.319 con, giá trị chăn nuôi đạt 245,89 tỷ đồng. Toàn huyện có trên 1.000 hộ kinh doanh, 81 doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, Xín Mần triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng các tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình gia trại; sản xuất theo hướng công nghệ, quy trình chăn nuôi khép kín... Từ đó, nhiều gia đình thu nhập tăng lên, trở thành tấm gương nông dân vượt khó, sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phong trào thi đua xây dựng NTM được phát triển sâu rộng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa nội lực trong nhân dân. Hình thành nhiều cách làm sáng tạo như: Tổ chức “Diễn đàn nghe dân nói”, “Ngày thứ 7 hướng về cơ sở”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Giai đoạn 2015 – 2020, huyện đã hoàn thành 2 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, còn 2 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí; bình quân đạt 12,67 tiêu chí/xã.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phong trào thi đua được đẩy mạnh. Ngành Giáo dục đẩy mạnh sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp; thực hiện sáp nhập 2 trường tiểu học vào trung học cơ sở; chuyển hơn 5.600 học sinh từ điểm trường về trường chính, thành lập 4 trường bán trú. Đến nay, toàn huyện có 20 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn... Chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Các cơ sở y tế tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khám và điều trị cho người bệnh; từng bước tự chủ tài chính tại 2 bệnh viện đa khoa trên địa bàn.

Phong trào thi đua đảm bảo an sinh xã hội cũng được phát động thường xuyên, bằng nhiều hình thức như: Xây dựng “Quỹ ngày vì người nghèo”, “Quỹ phát triển thôn”... thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của nhân dân. Trong đó, nổi bật là sự “chung sức, đồng lòng” thực hiện hỗ trợ xây dựng 557 ngôi nhà cho hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Phát triển mạnh các làng nghề truyền thống, các hợp tác xã, kết nối và trợ giúp lao động nghèo… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 62,22% năm 2015 xuống còn 32% năm 2020.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được duy trì, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện sắp xếp tinh gọn một số cơ quan và đơn vị hành chính cấp xã, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo hướng giảm đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả đạt được trong các phong trào TĐYN đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện, góp phần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh:  VĂN LONG

.