Vì thành phố hiện đại và nèn thơ!

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:58 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Những năm gần đây, không chỉ người dân thành phố, mà hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước lên với Cao nguyên đá Đồng Văn, ngắm hoa Tam giác mạch, khi dừng chân lưu trú tại thành phố Hà Giang đều cảm nhận, ấn tượng về một thành phố nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc bởi sự bình yên, hữu tình; bởi sự sáng – xanh – sạch – đẹp, sự trong lành của môi trường nơi đây. Để có được điều đó, ngoài sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự cố gắng của các ban, ngành, đoàn thể thành phố, vai trò quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của Phòng Tài nguyên – Môi trường thời gian qua.

Thành phố Hà Giang ngày càng sáng – xanh – sạch - đẹp.
Thành phố Hà Giang ngày càng sáng – xanh – sạch - đẹp.

Năm 2015, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, cùng sự phối hợp hiệu quả của các xã, phường, các phòng, ban, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức của Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn thành phố đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực giải quyết đơn tranh chấp về đất đai đã được quan tâm giải quyết từ cơ sở. Trong năm, Phòng đã tiếp nhận 87 đơn thư đề nghị, kiến nghị có liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai như: Cấp giấy CNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất, tranh chấp đất đai, ghi nợ tiền sử dụng đất, trong đó đã giải quyết 79 đơn thư vụ việc; đồng thời giải quyết kịp thời một số vụ tranh chấp đất đai tồn đọng kéo dài, từ đó đã hạn chế được tình trạng đơn thư vượt cấp. Về lĩnh vực đất đai, việc xác nhận các thủ tục hành chính về đất đai của công dân tại các xã, phường đảm bảo nhanh gọn, chính xác, giảm thiểu thủ tục hành chính, đúng với quy định của pháp luật, tạo được sự hài lòng trong nhân dân. Trong năm, Phòng đã tiếp nhận, giải quyết 4.033/4.350 hồ sơ, số còn lại đang tiếp tục hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định. Trong đó, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 720/812 hồ sơ; chuyển mục đích sử dụng đất 306/364 hồ sơ; cấp mới giấy, cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ 320/440 hồ sơ; đăng ký biến động quyền sử đất 687/729 hồ sơ; đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất 1.958/1.958 hồ sơ; đã tiếp nhận thẩm định hồ sơ Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường được 42/47 hồ sơ...

Đặc biệt trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, Phòng đã chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chức năng kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 98 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các xã, phường; trong đó đã tham mưu trình UBND thành phố xử phạt 5 trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. Đồng thời tham mưu cho UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; tham gia ý kiến đối với các dự thảo về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, định hướng đến 2030, Quy định quản lý tài nguyên nước, tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán tiêu thụ bất hợp pháp động, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Cùng các phòng chức năng, các xã, phường kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố...

Đồng chí Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Giang cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới đó là: Giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo, các đơn thư đề nghị, kiến nghị và các vi phạm trong quản lý sử dụng đất; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại các xã, phường; kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; rà soát quỹ đất công, đất giao cho các tổ chức nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả kiến nghị thành phố thu hồi, mời gọi đầu tư...

VĂN NGHỊ

.