Hà Giang

Quản Bạ xây dựng chính quyền điện tử

16:38, 18/02/2021

BHG - Xác định xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) để đổi mới phương thức phục vụ, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo phát triển; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) với cải cách hành chính (CCHC), đổi mới lề lối, phương thức làm việc; ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy CCHC. Đồng thời, xây dựng CQĐT gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin tổ chức, cá nhân, không để lộ, lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Quản Bạ đã và đang đồng bộ, thống nhất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn xây dựng CQĐT một cách thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ một cửa UBND thị trấn Tam Sơn sử dụng phần mềm VNPT-iOffice chuyển các văn bản.
Cán bộ một cửa UBND thị trấn Tam Sơn sử dụng phần mềm VNPT-iOffice chuyển các văn bản.

Nhằm xây dựng hệ thống thông tin thông suốt, từng bước hình thành và phát triển CQĐT và thực hiện hiệu quả chương trình CCHC, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn đã đầu tư cáp quang internet, hệ thống wifi, mạng nội bộ giúp kết nối và chia sẻ thông tin được nhanh chóng, tiết kiệm; 95% cán bộ, công chức được trang bị máy tính; có 1 trang thông tin điện tử huyện; 13 trang thông tin điện tử xã, thị trấn; 90% cán bộ, công chức có hòm thư công vụ để gửi, nhận văn bản điện tử. Chữ ký số chuyên dùng được áp dụng trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội, tài chính, kế toán để giao dịch trực tuyến; hệ thống một cửa điện tử được triển khai tương đối đồng bộ từ huyện đến cơ sở và tích hợp với cổng dịch vụ công của tỉnh; phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, giáo dục, tài chính, quản lý cán bộ, được kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan quản lý ngành dọc; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai đồng bộ từ huyện đến xã, thị trấn. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn hội nhập quốc, bùng nổ thông tin, CNTT được ứng dụng rộng rãi, khẳng định được vai trò, tính hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống, ở huyện Quản Bạ vẫn còn một số thiết bị đã lạc hậu, chưa kịp thời thay thế; một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, điều hành điện tử, sử dụng văn bản số, chữ ký số trong công việc; trình độ, năng lực và khả năng ứng dụng CNTT của một số cán bộ, công chức còn hạn chế; nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn còn yếu; việc gửi văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số còn thấp…

 Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Hoàng Đình Phới, cho biết: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện cung cấp dịch vụ công cơ bản mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt tỷ lệ 30%. Huyện chỉ đạo các cơ quan nhà nước sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT như: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành công việc, dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số, hòm thư công vụ, hệ thống họp trực tuyến... đảm bảo kết nối liên thông 4 cấp (T.Ư, tỉnh, huyện, xã, thị trấn), giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, trang thiết bị để xây dựng CQĐT.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành như: Sử dụng ký chữ ký số, thư công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử trong tất cả các các lĩnh vực đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện có hoạt động điều hành, trao đổi dữ liệu trên môi trường mạng; chủ động thực hiện các giải pháp để xây dựng cơ quan điện tử; trao đổi thông tin, xử lý văn bản điều hành, quản lý thông thường bằng hình thức văn bản điện tử, giảm thiểu tối đa việc gửi, nhận văn bản giấy truyền thống. Chú trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT cho các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu xây dựng CQĐT, trong đó chú trọng đến nâng cao kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính, sử dụng các phần mềm quản lý, điều hành, khắc phục, xử lý sự cố máy tính và kiến thức quản lý nhà nước đảm bảo an ninh thông tin. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung xây dựng CQĐT đến toàn thể cán bộ, CCVC và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Sở Giao thông vận tải nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng cải cách, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận hơn 23.600 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết gần 23.500, hồ sơ trả đúng hạn gần 23.500, hồ sơ trả chậm 1 hồ sơ, 126 hồ sơ đang giải quyết do chưa đến hạn và trả lại 13 hồ sơ không đạt yêu cầu.

25/09/2020
Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở Quản Bạ

BHG - Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua thực hiện văn hóa công sở.

24/08/2020
Điện lực thành phố thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

BHG - Điện lực thành phố Hà Giang có 92 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Hiện đơn vị quản lý 298 Trạm biến áp, 394 km đường dây trung áp và 464 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho gần 31.350 khách hàng của 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Hà Giang và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)...

23/09/2020