9 cơ quan giải quyết thủ tục hành chính "5 tại chỗ"

Thứ Ba, 22/12/2020, 10:07 (GMT+7)

BHG - Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đã có 9 cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Giải quyết TTHC “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Giải quyết TTHC “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Từ 1.1 – 3.12.2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 12.922 hồ sơ. Trong đó, 11.893 hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ, 1.029 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Riêng số hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ có trên 74% hồ sơ giải quyết sớm hạn, 22% hồ sơ giải quyết đúng hạn, chỉ có 3,04% quá hạn và 0,57% hồ sơ đang giải quyết nhưng quá hạn; có 3.758 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến. Đặc biệt, từ ngày 18.8.2020 đến nay, đã có 9 cơ quan thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” cao, như: Sở Nông nghiệp và PTNT có 65/126 hồ sơ (đạt tỷ lệ 51,59%), Sở Giáo dục và Đào tạo 162/222 hồ sơ (đạt 72,97%), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 57/63 hồ sơ (đạt 90,48%), Sở Lao động – TB&XH 454/455 hồ sơ, đạt 99,78%...

Việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đã góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm hạn, đúng hạn; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.