Hà Giang

9 cơ quan giải quyết thủ tục hành chính "5 tại chỗ"

10:07, 22/12/2020

BHG - Để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đã có 9 cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Giải quyết TTHC “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Giải quyết TTHC “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Từ 1.1 – 3.12.2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 12.922 hồ sơ. Trong đó, 11.893 hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ, 1.029 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Riêng số hồ sơ phải giải quyết xong trong kỳ có trên 74% hồ sơ giải quyết sớm hạn, 22% hồ sơ giải quyết đúng hạn, chỉ có 3,04% quá hạn và 0,57% hồ sơ đang giải quyết nhưng quá hạn; có 3.758 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến. Đặc biệt, từ ngày 18.8.2020 đến nay, đã có 9 cơ quan thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” cao, như: Sở Nông nghiệp và PTNT có 65/126 hồ sơ (đạt tỷ lệ 51,59%), Sở Giáo dục và Đào tạo 162/222 hồ sơ (đạt 72,97%), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 57/63 hồ sơ (đạt 90,48%), Sở Lao động – TB&XH 454/455 hồ sơ, đạt 99,78%...

Việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đã góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trên môi trường điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết sớm hạn, đúng hạn; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC và tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Sở Giao thông vận tải nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng cải cách, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận hơn 23.600 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết gần 23.500, hồ sơ trả đúng hạn gần 23.500, hồ sơ trả chậm 1 hồ sơ, 126 hồ sơ đang giải quyết do chưa đến hạn và trả lại 13 hồ sơ không đạt yêu cầu.

25/09/2020
Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở Quản Bạ

BHG - Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua thực hiện văn hóa công sở.

24/08/2020
Điện lực thành phố thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

BHG - Điện lực thành phố Hà Giang có 92 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Hiện đơn vị quản lý 298 Trạm biến áp, 394 km đường dây trung áp và 464 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho gần 31.350 khách hàng của 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Hà Giang và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)...

23/09/2020