Kiểm tra Quy chế văn hóa công sở tại các sở Khoa học & Công nghệ, Xây dựng

Thứ Tư, 28/10/2020, 16:25 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.10, đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại các phòng chuyên môn của Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Xây dựng.

Đoàn công tác kiểm tra các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng.
Đoàn công tác kiểm tra các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, các sở đã tích cực tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo và triển khai đầy đủ các văn bản của tỉnh thực hiện các quy định về Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính đến các phòng và đơn vị trực thuộc. Do đó, cán bộ, công chức, viên chức các sở chấp hành tốt các quy định như: quy định đeo thẻ trong giờ làm việc, quy định về trang phục công sở... Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc ban hành Quy chế làm việc; xây dựng, ban hành chương trình hành động năm, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy định về biển tên cơ quan; niêm yết sơ đồ phòng làm việc, danh sách công chức, viên chức đối với phòng làm việc có 2 người trở lên.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn đề nghị các sở tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác tuyên truyền quy chế, quy định đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể viên chức, người lao động. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các quy định về chấp hành thời gian và giờ giấc làm việc đảm bảo theo quy định; bài trí phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học.

Hồng Duyên (Đài PT – TH tỉnh)

.