Hà Giang

Quản Bạ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

10:20, 30/10/2020

BHG - Giảm bớt các thủ tục rườm rà, giảm phiền hà, chi phí; đồng thời hạn chế các tiêu cực, sách nhiễu trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo sự đồng tình, ủng hộ của tổ chức, nhân dân đang được huyện Quản Bạ đẩy mạnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh, huyện; phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ, sự phối hợp của cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC từ cấp huyện đến cấp xã, như: Bàn, ghế làm việc; máy tính; camera; bàn, ghế ngồi cho công dân đến giao dịch; tủ đựng tài liệu; hệ thống Internet, biển tên, chức danh, bảng niêm yết công khai các TTHC từng lĩnh vực, quy trình giải quyết TTHC, danh mục, thời gian giải quyết, niêm yết mức thu phí, lệ phí theo quy định; có hồ sơ, sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo lĩnh vực… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, gương mẫu, tận tâm phục vụ của cán bộ với nhân dân. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, xử lý nghiêm những công chức vi phạm nguyên tắc công vụ, giờ làm việc, văn hóa ứng xử nơi công sở. Công khai địa chỉ thư điện tử, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về sự không cần thiết, không hợp lý của các quy định hành chính hoặc hành vi không đúng đắn của các cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước khi giải quyết công việc…

Hiện, 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn huyện Quản Bạ đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPTi-Office. Tính đến tháng 9.2020, toàn huyện đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả gần 30.000 hồ sơ; trong đó, cấp huyện gần 5.000 hồ sơ; cấp xã trên 22.000 hồ sơ, không có hồ sơ nào trả quá hạn; trên 90% văn bản huyện được phát hành dưới dạng điện tử; trên 95% nền hành chính dựa trên văn bản giấy chuyển sang nền hành chính văn bản điện tử; 100% các cơ quan, đơn vị trao đổi công việc qua hòm thư điện tử; 9 lĩnh vực hành chính được giải quyết qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; 4 lĩnh vực hành chính được giải quyết qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; 13 xã, thị trấn có trang thông tin điện tử cũng như triển khai cơ chế một cửa liên thông; 13 xã, 11 phòng chuyên môn triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; 8 phòng, ban chuyên môn, 3 xã được cấp chứng chỉ ứng dụng phần mềm quản lý văn bản theo tiêu chuẩn ISO.

Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, Nguyễn Chí Thâm, cho biết: Để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách TTHC; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực thi công vụ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt trong bộ máy hành chính và cả hệ thống chính trị về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC...

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Sở Giao thông vận tải nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng cải cách, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận hơn 23.600 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết gần 23.500, hồ sơ trả đúng hạn gần 23.500, hồ sơ trả chậm 1 hồ sơ, 126 hồ sơ đang giải quyết do chưa đến hạn và trả lại 13 hồ sơ không đạt yêu cầu.

25/09/2020
Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở Quản Bạ

BHG - Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua thực hiện văn hóa công sở.

24/08/2020
Điện lực thành phố thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

BHG - Điện lực thành phố Hà Giang có 92 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Hiện đơn vị quản lý 298 Trạm biến áp, 394 km đường dây trung áp và 464 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho gần 31.350 khách hàng của 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Hà Giang và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)...

23/09/2020