Hà Giang

Bắc Quang xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

19:12, 07/01/2021

BHG - Từ những giải pháp hiệu quả đã tạo nhiều điểm sáng trong Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn huyện Bắc Quang. Kết quả CCHC góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của huyện, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ “Bộ phận một cửa” xã Tân Quang hướng dẫn người dân đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ của công chức.
Cán bộ “Bộ phận một cửa” xã Tân Quang hướng dẫn người dân đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ của công chức.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển KT-XH; công tác CCHC được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm, quyết liệt thực hiện. Do đó, 6 nội dung trong Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 có sự chuyển biến tích cực, bao gồm cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tài chính công; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính. Trong đó, cải cách TTHC được UBND huyện Bắc Quang xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy KT-XH phát triển, nâng chất lượng thực thi công vụ. Hơn nữa, đây còn là cơ sở quan trọng để chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước. Hiện, Bắc Quang có 268 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 160 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn. Chính quyền huyện đã thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức trong giao dịch hành chính. Ví như thủ tục đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền của UBND huyện: Thay vì yêu cầu nộp bản báo cáo thành tích thì tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng tóm tắt thành tích nổi bật và chịu trách nhiệm đối với nội dung tóm tắt…

Trong giải quyết TTHC, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” chính là khâu đột phá thực hiện CCHC của huyện. Nhiều cơ quan, đơn vị đã rà soát, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, cụ thể: 90/268 TTHC cấp huyện, 27/160 TTHC cấp xã được rút ngắn thời gian từ 1 - 20 ngày làm việc theo quy định. Riêng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện có 12 cơ quan chuyên môn có TTHC và 4 đơn vị ngành dọc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” với 321 TTHC. 23/23 xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết TTHC tại “Bộ phận một cửa” xã, thị trấn. Trong đó, thị trấn Việt Quang, Vĩnh Tuy và xã Tân Quang từ năm 2017 đã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “một cửa liên thông”; đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn: Việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” thống nhất trên địa bàn toàn huyện đã nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công việc; nâng cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Qua thực tiễn chỉ đạo, điều hành, UBND huyện Bắc Quang đã có những sáng kiến, giải pháp mới để thực hiện tốt công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức đối với cá nhân, tổ chức khi giao dịch hành chính. Nổi bật như: Ban hành Đề án Đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước, giai đoạn 2017 - 2020 để triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện. Đối với TTHC đăng ký kết hôn và khai sinh, “Bộ phận một cửa” từ huyện đến xã đều gửi Thư chúc mừng kèm theo kết quả TTHC. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương đến sự kiện quan trọng trong đời sống của công dân mà qua Thư chúc mừng còn khéo léo lồng ghép tuyên truyền cho nhân dân về Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ấn tượng hơn, huyện còn là một trong số ít những địa phương trong tỉnh triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chất lượng giải quyết TTHC, sự phục vụ của công chức làm việc tại “Bộ phận một cửa”; giúp công chức biết được ưu điểm, hạn chế để điều chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với kết quả trên, việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu giữa cơ quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đa phần thực hiện dưới dạng điện tử. Tỷ lệ văn bản đi/đến được thực hiện qua phần mềm VNPT-iOffice, Lotus Notes trên tổng số văn bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan, đơn vị đạt khoảng 90%, trong đó chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng, không kèm văn bản giấy đạt 75%. Với việc ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng tham mưu (đối với cơ quan chuyên môn) và tổ chức thực hiện (đối với UBND cấp xã) được cải thiện rõ nét; góp phần xây dựng cơ quan hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, huyện còn sử dụng phần mềm quản lý tài liệu Edoc+ nhằm đổi mới phương thức hội họp. Toàn bộ tài liệu được gửi dưới dạng thư điện tử cho các thành phần dự họp để nghiên cứu trước. Khi tổ chức họp không đọc văn bản mà đi vào thảo luận ngay; do vậy, vừa tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, vừa nâng cao chất lượng các cuộc họp…

Có thể nói, những kết quả trên đã chứng minh cho sự quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang để tạo nên gam màu tươi sáng cho thành công của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trên địa bàn huyện “cửa ngõ” phía Nam. Cũng từ đây, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh đã chọn Bắc Quang là điểm đến lý tưởng để đầu tư, thúc đẩy sự phát triển bền vững của huyện Bắc Quang, như: Công ty TNHH Trà Hoàng Long, Công ty Cổ phần Dược liệu Bông Sen Vàng, Công ty TNHH Long Phú Cường…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Sở Giao thông vận tải nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng cải cách, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận hơn 23.600 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết gần 23.500, hồ sơ trả đúng hạn gần 23.500, hồ sơ trả chậm 1 hồ sơ, 126 hồ sơ đang giải quyết do chưa đến hạn và trả lại 13 hồ sơ không đạt yêu cầu.

25/09/2020
Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở Quản Bạ

BHG - Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua thực hiện văn hóa công sở.

24/08/2020
Điện lực thành phố thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

BHG - Điện lực thành phố Hà Giang có 92 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Hiện đơn vị quản lý 298 Trạm biến áp, 394 km đường dây trung áp và 464 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho gần 31.350 khách hàng của 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Hà Giang và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)...

23/09/2020