Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

Thứ Hai, 29/06/2020, 16:46 (GMT+7)

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Hà Giang trao đổi nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Hà Giang trao đổi nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nguyên nhân tinh giản biên chế do: Cán bộ có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nên hạn chế về năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng không bố trí được việc làm khác; chưa đạt trình độ đào tạo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn; đánh giá kết quả cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực… Nhiều trường hợp trong đó là trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc sở, ngành cấp tỉnh, huyện; phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND các xã; chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…

Căn cứ danh sách tinh giản biên chế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính lập dự toán kinh phí trợ cấp cho các trường hợp tinh giản biên chế, trình Bộ Tài chính theo quy định. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ thời điểm tinh giản biên chế của từng trường hợp để ban hành quyết định nghỉ hưu hoặc thôi việc đối với trường hợp thuộc diện cơ quan, đơn vị quản lý theo quy định…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.