Quản Bạ, hiệu quả bước đầu thực hiện đánh giá, chấm điểm cán bộ hàng tháng

Thứ Ba, 22/10/2019, 14:33 (GMT+7)

BHG - Với mục đích nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cũng như trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ; huyện Quản Bạ đã xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức (CB,CCVC) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018-2020” nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo thị trấn Tam Sơn kiểm tra công việc hàng tháng của cán bộ, nhân viên.
Lãnh đạo thị trấn Tam Sơn kiểm tra công việc hàng tháng của cán bộ, nhân viên.

Để thực hiện hiệu quả đề án, huyện đã triển khai việc đánh giá, chấm điểm cán bộ hàng tháng, với yêu cầu việc đánh giá, xếp loại hàng tháng, hàng quý phải chính xác, khách quan; không mang tính hình thức, nể nang, trù dập, thiên vị và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy thị trấn Tam Sơn, Nguyễn Văn Chinh cho biết: “Sau một thời gian thực hiện việc đánh giá, chấm điểm cán bộ hàng tháng đã đem lại hiệu quả tích cực, chúng tôi có bản tự chấm điểm của cán bộ làm cơ sở để đánh giá hiệu quả làm việc và xếp loại công tác cả năm. Mới đầu khi thực hiện việc đánh giá, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều bỡ ngỡ, chưa quen với làm bản đăng ký công việc hàng tháng;  lãnh đạo đơn vị phải tự nghiên cứu, làm bảng mẫu để cho nhân viên làm theo. Về sau quen dần, từng đồng chí đã có thể tự lên lịch làm việc hàng tháng; qua đó,  cách làm việc khoa học hơn, không bị quên, làm việc đúng tiến độ, chất lượng phục vụ nhân dân đã được nâng lên; người dân đến làm việc tại UBND thị trấn được tiếp đón, hướng dẫn giải quyết các thủ tục một cách chính xác, nhanh chóng, không có hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân”. Anh Vàng Mí Chính đến xin xác nhận công chứng tại UBND thị trấn Tam Sơn, chia sẻ: “Tôi đang đi làm hồ sơ xin việc và được cán bộ bộ phận một cửa của UBND thị trấn hướng dẫn đầy đủ, thời gian chờ lấy kết quả nhanh chóng; cán bộ không có biểu hiện sách nhiễu nên những người đến giao dịch đều cảm thấy thoải mái”. Nhờ có lịch làm việc khoa học, nên lượng công việc của từng cán bộ được giải quyết nhanh chóng; từ đó, nâng cao được hiệu quả phục vụ nhân dân.

Việc đánh giá, chấm điểm cán bộ còn được áp dụng ở các cơ quan hành chính Nhà nước. Phó Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ huyện Quản Bạ, Nguyễn Văn Lý cho biết: Hàng tháng, các cán bộ sẽ làm mẫu đánh giá theo từng tháng với những tiêu chí cụ thể và các đồng chí lãnh đạo sẽ đánh giá trực tiếp. Đối với CB, CCVC của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện thì do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá, chấm điểm. Đối với Phó Chủ tịch UBND và công chức các xã, thị trấn do Chủ tịch UBND xã, thị trấn đánh giá. Đối với Phó Bí thư Đảng ủy và Trưởng ban MTTQ và các đoàn thể các xã, thị trấn do Bí thư Đảng ủy đánh giá; đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn do Chủ tịch UBND huyện đánh giá; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn do thường trực Huyện ủy đánh giá. Cuối tháng, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn sẽ tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; đây sẽ là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, khen thưởng, kỷ luật hàng năm.

Mặc dù việc đánh giá, chấm điểm CB, CCVC hàng tháng đang trong quá trình thử nghiệm; song đã phát huy được hiệu quả tích cực như: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có cơ sở cụ thể để đánh giá cán bộ cả năm; CB, CCVC phát huy được tính chủ động khi lên lịch làm việc hàng tháng. Từ đó, giúp nâng cao trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ CB, CCVC và  tạo được niềm tin với nhân dân. Qua đó, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng thực thi công vụ của các cơ quan và đội ngũ cán bộ;  tạo môi trường sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Bài, ảnh: Lê Hải

.