Tập huấn cải cách thủ tục hành chính

Thứ Ba, 15/10/2019, 11:11 (GMT+7)

BHG - Ngày 15.10, UBND tỉnh phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ cải cách TTHC năm 2019. Tham dự có đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ phụ trách bộ phận một cửa; điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ cải cách TTHC năm 2019
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ cải cách TTHC năm 2019

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về cải cách TTHC và kiểm soát TTHC; kiểm soát quy định TTHC; công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến…. Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Thông qua đây nhằm phổ biến, quán triệt những điểm mới của trong kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, CCVC, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát TTHC được phân công.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách TTHC, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ về cải cách TTHC. Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ lãnh đạo và CCVC các cấp, ngành sẽ cập nhật, nắm vững hơn kiến thức về cải cách TTHC, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan. Từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ với cơ quan hành chính Nhà nước.

Tin, ảnh: Lê Hải    

.