Xín Mần sau một năm thực hiện Đề án 22 của Tỉnh ủy

Thứ Năm, 23/05/2019, 17:39 (GMT+7)

BHG - Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ then chốt từ T.Ư đến địa phương, sau một năm quyết liệt thực hiện Đề án 22 của Tỉnh ủy, nhiều cơ quan, đơn vị đã được sáp nhập theo đúng chủ trương của Đảng, bám sát chỉ đạo của cấp trên; đội ngũ cán bộ, người đứng đầu các cơ quan sau sáp nhập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trao đổi công việc sau khi hợp nhất.
Cán bộ Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện trao đổi công việc sau khi hợp nhất.

Đề án 22 - ĐA/TU và Kế hoạch số 296 - KH/TU của Tỉnh ủy về đổi mới sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết T.Ư, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thí điểm hợp nhất, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, khắc phục thực trạng tổ chức, bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ và sáp nhập những xã, thôn không đạt trên 50% tiêu chí về dân số, diện tích. Căn cứ vào chủ trương, quan điểm của Đảng, huyện Xín Mần đã thực hiện sáp nhập các đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch; Trung tâm dịch vụ công cộng, môi trường với Trung tâm cấp thoát nước thành Trung tâm dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước; Trường Tiểu học Trung Thịnh và Trường THCS Trung Thịnh thành Trường Tiểu học - THCS Trung Thịnh. Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ thành Ban Tổ chức – Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện thành Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện.

 Đồng chí Đinh Trọng Hùng, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ huyện, cho biết: Để thực hiện sáp nhập các cơ quan theo đúng Đề án 22, BTV Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đứng đầu các Ban Đảng phụ trách. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và quán triệt chủ trương của Đảng đến các cơ quan, đơn vị.

Trong tháng 3.2019, BTV Huyện ủy Xín Mần cho chủ trương và tiến hành hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND, UBND huyện thành Văn phòng Huyện ủy – HĐND - UBND huyện. Sau khi sáp nhập các cơ quan, công tác tổ chức nhân sự được huyện chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Về biên chế số lượng cán bộ, chuyên môn, nhân viên không giảm. Về chế độ, chính sách cán bộ, CCVC sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trước mắt chưa thay đổi so với trước khi sáp nhập và hợp nhất. Các thủ tục, văn bản chuyển đến đã giảm được một số đầu mối và một số bước liên quan tới công việc, nâng cao hiệu quả chất lượng và rút ngắn được thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Sắp xếp lại các Ban Chỉ đạo từ 30 xuống còn 15.

Trao đổi về công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xín Mần Sin Văn Đức cho biết: Hiện tại, các cơ quan Nhà nước và các Ban Đảng của huyện đã được sáp nhập xong, đảm bảo đúng mục tiêu của Đề án. Ngoài việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện, BTV Huyện ủy đã cho chủ trương về việc phân công Ban Tổ chức – Nội vụ và các cơ quan đi học tập kinh nghiệm ở các huyện khác. Tuy bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại tất cả đã vào guồng máy công việc. Các cơ quan sau khi sáp nhập giữ vững nguyên tắc, tổ chức hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị. Đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới có kế thừa gắn với đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CC, VC.

Trong thời gian tới, huyện Xín Mần tiếp tục xây dựng kế hoạch sáp nhập các cơ quan khối Nông – Lâm nghiệp và đề xuất phương án để sắp xếp, tổ chức lại hành chính cấp xã, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ theo tiêu chuẩn quy định. Trên cơ sở rà soát, khảo sát đánh giá, đối chiếu với quy định và số liệu thực tế về diện tích, dân số; đặc điểm điều kiện địa hình, địa lý của các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Văn Long

.