Đồng Văn xây dựng hình ảnh cán bộ gương mẫu, vì dân

Thứ Tư, 30/01/2019, 09:10 (GMT+7)

Xuân 2019 - Thực hiện Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và đơn vị trong tỉnh, BTV Huyện ủy Đồng Văn đã cụ thể hóa từng nội dung, ban hành hướng dẫn việc đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý thuộc Đảng bộ huyện. Qua triển khai, đã tạo sự chuyển biến lớn trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu, vì nhân dân phục vụ.

Để việc đánh giá mức độ quyết liệt đi vào thực chất, công tác lấy phiếu đánh giá được thực hiện khách quan, chính xác với tinh thần xây dựng; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện tham gia đánh giá đã nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương, đề cao trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, tính quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quá trình tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt ở các Chi, Đảng ủy thực hiện theo đúng phạm vi, đối tượng; việc tham mưu, tổ chức đánh giá được các Chi, Đảng ủy phân công rõ ràng, cụ thể, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn với lãnh đạo huyện Đồng Văn và thầy, cô Trường Mầm non, Tiểu học, Phổ thông DTNT Phố Bảng. 			                                   Anh: MINH KHAI
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn với lãnh đạo huyện Đồng Văn và thầy, cô Trường Mầm non, Tiểu học, Phổ thông DTNT Phố Bảng. Anh: MINH KHAI

Trong năm 2018, BCH Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt đối với các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện Huyện ủy quản lý ở 69/69 Chi, Đảng bộ trực thuộc, với tổng số 442 đồng chí được đánh giá ở các mức độ: Có quyết liệt, thường xuyên và hiệu quả; có quyết liệt nhưng không thường xuyên và mức độ không quyết liệt.

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Ngọc Thanh thăm Tổ phụ nữ liên kết thêu dệt thổ cẩm xã Lũng Cú (Đồng Văn). 						Ảnh: HOÀNG NGỌC
Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Ngọc Thanh thăm Tổ phụ nữ liên kết thêu dệt thổ cẩm xã Lũng Cú (Đồng Văn). Ảnh: HOÀNG NGỌC

Tuy nhiên, theo đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Công tác đánh giá mức độ quyết liệt của cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý vẫn còn hạn chế, như: Việc cấp ủy thông báo kết quả đánh giá mức độ quyết liệt đến từng cá nhân biết, liên hệ với bản thân để phát huy ưu điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm chưa được các cấp ủy, Đảng ủy cơ sở thực hiện kịp thời. Khắc phục những hạn chế trên, năm mới 2019, BTV Huyện ủy chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc tăng cường chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đánh giá mức độ quyết liệt tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có những nhận thức sâu sắc hơn, tránh mang tính hình thức. Giao cho UBKT phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời hướng dẫn các Chi, Đảng bộ phương pháp đánh giá; đôn đốc, nhắc nhở các Chi, Đảng ủy tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt theo định kỳ, làm căn cứ đánh giá tổ chức cơ sở Đảng cuối năm.

Việc đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý thuộc Đảng bộ huyện Đồng Văn được thực hiện công tâm, khách quan; tạo điều kiện xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện.

HOÀNG NGỌC

.