Huyện "cửa ngõ" phía Nam tiên phong tinh gọn bộ máy

Thứ Sáu, 22/02/2019, 12:08 (GMT+7)

BHG - Vượt qua khó khăn bước đầu do chưa có tiền lệ thực hiện, Bắc Quang trở thành một trong những địa phương tiên phong trong công tác tinh gọn bộ máy, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XII (Nghị quyết 18).

Tiết thực hành sửa chữa xe máy của thầy, trò Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang.
Tiết thực hành sửa chữa xe máy của thầy, trò Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang.

Thực hiện Nghị quyết số 18 và Đề án số 22 ngày 8.2.2018 của BTV Tỉnh ủy “Về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII”; cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang gặp không ít khó khăn. Bởi, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện chưa có tiền lệ. Do vậy, một số đề án xây dựng phải chỉnh sửa nhiều lần. Thêm vào đó, việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập gặp khó khăn do dư thừa số lượng lãnh đạo, quản lý. Hơn nữa, chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định còn thấp nên chưa khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nghỉ theo diện tinh giản biên chế. Mặt khác, văn bản hướng dẫn của các cấp, ngành về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ nên quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng, nhất là một số mô hình mới hoặc thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh… Song, vượt qua trở ngại trên, một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của huyện Bắc Quang từng bước được hình thành.

Cán bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Bắc Quang thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp.
Cán bộ Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Bắc Quang thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp.

Minh chứng cho thấy, từ năm 2015 đến nay, UBND huyện Bắc Quang đã thí điểm sắp xếp, tổ chức lại 34 cơ quan, đơn vị cấp huyện, giảm được 16 cơ quan, đơn vị. Như vậy, từ 102 cơ quan, đơn vị (gồm 13 cơ quan quản lý Nhà nước, 6 đơn vị sự nghiệp, 83 đơn vị trường học) sau sắp xếp còn 86 cơ quan, đơn vị. Điển hình trong đó là sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với Trường Trung cấp Nghề dân tộc Nội trú Bắc Quang thành Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang, từ trực thuộc UBND huyện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý; thành lập Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao khoa học, kỹ thuật về nông, lâm nghiệp trên cơ sở đổi tên, bổ sung nhiệm vụ của Trạm Khuyến nông huyện. Đồng thời, sáp nhập 23 trường học thành 11 đơn vị trường học nhằm đáp ứng về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục…

Mới đây, năm 2018, huyện Bắc Quang tiếp tục hợp nhất 4 cơ quan cấp ủy, chính quyền tương đồng về chức năng, nhiệm vụ thành 2 đầu mối, gồm: Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện. Trong đó, tháng 10.2018, Ban Tổ chức - Nội vụ huyện sau hợp nhất đi vào hoạt động đã tạo thành một cơ quan thống nhất làm công tác tổ chức, cán bộ ở địa phương. Điều này vừa đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng vừa nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của chính quyền huyện. Không những vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, giao nhiệm vụ theo vị trí việc làm phù hợp với khả năng, năng lực gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyễn Thị Khắc Trang, công chức Ban Tổ chức – Nội vụ huyện, theo dõi lĩnh vực thi đua – khen thưởng, cho biết: Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan mới, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, trau dồi kiến thức. Đặc biệt, việc cùng lúc đảm nhiệm lĩnh vực thi đua – khen thưởng của khối Đảng và chính quyền giúp tôi có cách nhìn tổng thể để tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Song song với kết quả trên, huyện Bắc Quang còn thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Qua đó, hợp nhất trong công tác lãnh đạo, cắt giảm các khâu trung gian giữa hai cơ quan trong quá trình hoạt động. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ đối với cấp phó của người đứng đầu và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Tương tự cách làm trên, toàn huyện đã có 11/23 xã, thị trấn nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã, thị trấn; 10/23 xã, thị trấn nhất thể hóa chức danh Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã...

Cùng với công tác tinh gọn bộ máy, toàn huyện Bắc Quang đã thực hiện tinh giản 75 biên chế. Qua đó, góp phần quan trọng giảm chi thường xuyên đối với ngân sách huyện. Nếu như năm 2017, chi thường xuyên của ngân sách huyện chiếm 357 tỷ đồng thì năm 2018, giảm 7 tỷ đồng…

Những kết quả nổi bật trên đã chứng minh sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Bắc Quang trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Điều này không chỉ đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị mà còn tiếp tục khẳng định: Tự đổi mới, tự chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là yêu cầu quan trọng hàng đầu, đảm bảo cho hoạt động của Đảng luôn ngang tầm nhiệm vụ.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.