Quản Bạ tăng cường giám sát bộ phận "một cửa"

Thứ Tư, 24/10/2018, 11:24 (GMT+7)

BHG - Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xem là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và hiện đại hoá nền hành chính. Những năm qua, công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện Quản Bạ đã có những chuyển biến rõ nét; trong đó, nổi bật là mô hình camera giám sát ở bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn đã góp phần đem lại hiệu quả trong thực thi cải cách TTHC.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” thị trấn Tam Sơn.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” thị trấn Tam Sơn.

Mang lại sự hài lòng cho người dân là phương châm cải cách TTHC tại bộ phận “một cửa”. Trưởng phòng Nội vụ huyện Quản Bạ, Nguyễn Văn Lý, cho biết: Thực hiện kiện toàn lại cơ chế “một cửa” theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hiện nay, UBND huyện đã đổi tên Trung tâm Giải quyết TTHC công huyện Quản Bạ thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh; đặc biệt, hệ thống camera mới được lắp đặt, kết nối về trung tâm điều khiển thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Thông qua hệ thống camera, lãnh đạo huyện có thể giám sát toàn bộ các đơn vị bất cứ lúc nào qua hình ảnh lẫn âm thanh tại các bộ phận “một cửa” trên máy tính hay điện thoại.

Từ khi lắp đặt camera giám sát cho thấy, chất lượng công vụ tại bộ phận “một cửa” được nâng lên. Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Sơn, Viên Tiến Hưng, cho biết: “Hiện, bộ phận “một cửa” được lắp đặt camera để đảm bảo luôn có cán bộ trực, nhận hồ sơ của nhân dân;  chúng tôi luôn theo dõi, giám sát chặt chẽ, cụ thể, như: Ghi chép lại số lần người dân đến chứng thực, viết phiếu đối chiếu với sổ sách; nhằm tạo thuận tiện cho người dân. Nếu trước đây, một gia đình làm Giấy khai sinh, Hộ khẩu và thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ sơ sinh phải đến nhiều nơi; thì nay, bộ phận “một cửa” sẽ làm liên thông cả 3 thủ tục, giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho nhân dân”. Qua đó, công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện có những chuyển biến rõ nét về ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ công dân của cán bộ được đánh giá cao.

Tới làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” đã tạo được cảm giác thoải mái cho người dân; khi UBND huyện đã phân cấp cho các xã, thị trấn việc công chứng, chứng thực các văn bản, giấy tờ... Việc thực hiện các nội dung được phân cấp đã phát huy được tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Phó Chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, Sầm Văn Dũng, chia sẻ: “Cách điều hành công việc liên quan đến bộ phận “một cửa” chúng tôi phải thường xuyên trao đổi, chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện tốt công việc ở từng lĩnh vực; trong đó, người lãnh đạo phải gương mẫu. Bộ phận “một cửa” phân cho từng cán bộ phụ trách từng lĩnh vực sẽ hướng dẫn người dân làm các thủ tục khi đến giao dịch. Tác phong, lề lối làm việc phải đúng giờ, cách giao tiếp với người dân phải lịch sự, thân thiện”. Nhờ đó, số lượng giải quyết thủ tục cho người dân ở các xã, thị trấn đã tăng lên; nhân dân không còn phải lên cấp huyện nữa.  

Đến nay, các cơ quan chuyên môn đã giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” của huyện được 114 thủ tục. Số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo cơ chế “một cửa” là 13 xã, thị trấn, với số 109 thủ tục. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, công dân, doanh nghiệp qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy trình. Kết quả trong quý III, đã tiếp nhận và giải quyết được 5.754 hồ sơ; trong đó, cấp huyện 1.770 hồ sơ, cấp xã 4.120 hồ sơ. Bằng nhiều giải pháp tích cực, công tác cải cách TTHC ở Quản Bạ đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, nhận được đánh giá tốt từ nhân dân.

Bài, ảnh: Lê Hải

.