Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Mèo Vạc

Thứ Tư, 25/07/2018, 15:38 (GMT+7)

BHG - Trong 2 ngày 24 và 25.7, Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (CHKL – KCHC) của tỉnh đã kiểm tra tại huyện Mèo Vạc.

Đoàn kiểm tra CHKL – KCHC tỉnh kiểm tra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.
Đoàn kiểm tra CHKL – KCHC tỉnh kiểm tra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 13 phòng chuyên môn trực thuộc; 3 đơn vị sự nghiệp và 3 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, UBND huyện Mèo Vạc đã quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện đầy đủ các nội dung về việc CHKL – KCHC.Thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, kế hoạch của huyện đối với các cơ quan, đơn vị và toàn thể CB, CCVC, người lao động trong việc CHKL - KCHC, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm CB, CCVC vi phạm, nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ. 100% các xã thị đã giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các thủ tục hành chính được trả đúng hạn và trước hạn...

Qua kiểm tra thực tế vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa niêm yết sơ đồ bố trí phòng làm việc của cơ quan tại nơi thuận tiện, dễ nhìn, dễ thấy. Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm tra CHKL – KCHC của tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời đề nghị huyện Mèo Vạc chỉ đạo CB, CCVC ở các cơ quan, các xã tiếp tục thực hiện nghiêm việc CHKL - KCHC nâng cao chất lượng giải quyết và thực thi công vụ.                 

Tin, ảnh: My Ly

.