123
Công đoàn Viên chức tỉnh: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Công đoàn Viên chức tỉnh: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính

Thứ Tư, 06/12/2017, 08:05 (GMT+7)

BHG - Để tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC), Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã có nhiều hoạt động như thi tìm hiểu Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020. Cuộc thi đã thu hút 2.364/2.727 đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ) tham gia, Ban tổ chức đã trao 10 giải tập thể, 12 giải cá nhân; lựa chọn 3 bài thi xuất sắc tham dự Cuộc thi cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và giành 1 giải Khuyến khích toàn đoàn, 1 giải phụ tiểu phẩm hay, có nội dung sát chủ đề hội thi.

CĐVC tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh, tổ chức Hội thi Văn hoá công sở, phần thi kiến thức tập trung tìm hiểu về CCHC, Luật cán bộ công chức, Quy chế Văn hóa công sở. Thông qua hội thi, đã truyền tải nội dung Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước trong giai đoạn mới đến toàn thể ĐVCĐ. Qua cuộc thi, giúp cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh nhận thức sâu sắc, từ đó cố gắng, nỗ lực hơn nữa để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong khi thi hành công vụ.     

Lãnh đạo CĐVC Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích thực hiện phong trào Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa (lãnh đạo CĐVC tỉnh Hà Giang thứ 5 từ trái qua phải). 					Anh: C.T.V
Lãnh đạo CĐVC Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích thực hiện phong trào Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa (lãnh đạo CĐVC tỉnh Hà Giang thứ 5 từ trái qua phải). Anh: C.T.V

Thông qua các hình thức tuyên truyền, hiện nay, trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, ĐVCĐ nắm vững mục tiêu, các nội dung cơ bản của CCHC, vận dụng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với khẩu hiệu hành động “Phát huy sức mạnh toàn dân - Đẩy mạnh CCHC, vì Hà Giang phát triển”, ngày 30.5.2016, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đây thật sự là một mô hình mang tính “đột phá” về CCHC của tỉnh. Thông qua nền hành chính minh bạch, hiệu quả sẽ góp phần thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Hiện nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 100% Bộ thủ tục đối với các sở, ngành và các cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh ta đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin; 7/63 tỉnh, thành phố về xếp hạng Dịch vụ công trực tuyến… Kết quả trên có sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể ĐVCĐ thuộc CĐVC Hà Giang.

Trong thời gian tới, CĐVC tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC Nhà nước; hàng năm, xây dựng, ban hành, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền CCHC; tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan, đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về CCHC; tiếp tục quán triệt 7 nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 tới cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao trình độ cán bộ làm công tác tuyên truyền. Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, người lao động nghiên cứu, áp dụng CCHC vào nghiệp vụ, lĩnh vực công tác của ngành và từng cương vị công tác; khuyến khích đề xuất các ý tưởng mới trong CCHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống thư điện tử trong thực thi công vụ; tăng cường phối hợp kiểm tra công tác CCHC, tại các cơ quan, đơn vị, nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá việc triển khai thực hiện tuyên truyền CCHC Nhà nước trong các cấp CĐVC tỉnh.

Nguyễn Thị Hòa

(Chủ tịch CĐVC tỉnh)

.