Hà Giang

Tinh giản biên chế, những kết quả bước đầu

09:18, 21/09/2017

BHG - Sự cồng kềnh của bộ máy nhà nước gây tốn kém rất lớn nguồn ngân sách; cùng với sự phát triển của Chính phủ Điện tử, việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy là yêu cầu bắt buộc. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); UBND tỉnh đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thu gọn đầu mối, xóa bỏ các tổ chức trung gian, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, cải cách hành chính; ra Quyết định kiện toàn, sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị...

Từ năm 2015 đến hết tháng 7.2017, toàn tỉnh giảm được 1 tổ chức hành chính thuộc tỉnh và giảm 5 phòng thuộc các sở, ngành và UBND tỉnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cấp tỉnh đã giảm 3 đơn vị, cấp huyện giảm 29 đơn vị, bao gồm: Sáp nhập TTGDTX và các trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện; sáp nhập Trung tâm VHTT&DL và Đài TT-TH cấp huyện, thành phố thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch; sáp nhập các Đội dịch vụ công cộng môi trường và Trung tâm Dịch vụ cấp - thoát nước thành Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp - thoát nước...

Việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối đã góp phần tinh giản biên chế địa phương. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 621 trường hợp, trong đó có 503 trường hợp về hưu và 118 trường hợp thôi việc ngay. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, việc tinh giảm bộ máy đã giảm được 16 cấp trưởng và 3 cấp phó. Theo kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, toàn tỉnh sẽ tinh giản là 3.024 cán bộ, công chức, viên chức, đạt 10,49% theo Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chương trình số 15-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.

Để việc tinh giản biên chế đúng theo kế hoạch, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1128/UBND-NC ngày 30.3.2017 về việc triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06.01.2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế; chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, hoàn thiện dứt điểm Đề án vị trí việc làm CBCCVC. Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh; tham mưu phê duyệt kế hoạch biên chế công chức hàng năm của tỉnh và tham mưu, thẩm định tinh giản biên chế Đợt I năm 2018 và danh sách cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP. Các địa phương tích cực tuyên truyền chủ trương tinh giản biên chế, kịp thời động viên, nêu gương các tổ chức thực hiện tốt, phê phán những hành vi vi phạm các quy định về tinh giản biên chế. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc đánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm và thực hiện tinh giản biên chế đối với những CBCCVC không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực, sức khỏe và những người dôi dư do xác định vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới, các địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được giao.

Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Tuân chia sẻ: Tinh giản biên chế tuy khó thực hiện vì nhiều nguyên nhân nhưng vẫn phải làm và làm thiết thực, hiệu quả; bởi mục tiêu của tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương. Đây là cơ hội để chúng ta hội nhập và phát triển.

Thực tế, việc tinh giản biên chế tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng mới chủ yếu tập trung vào đối tượng nghỉ hưu; một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động lập kế hoạch, giao chỉ tiêu và xác định đối tượng tinh giản, còn tư tưởng trông chờ, giữ ổn định tổ chức, biên chế của đơn vị mình. Vì vậy, các cấp, ngành cần vào cuộc quyết liệt, xem việc tinh giảm biên chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác cải cách hành chính hiện nay.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung tâm hành chính công tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT để rút ngắn các dịch vụ công trực tuyến

BHG - Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh phải là đơn vị đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, sớm đưa Hà Giang rút ngắn dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cải cách hành chính, đó là quan điểm chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy đối với TTHCC tỉnh. 

26/06/2017
Cải cách tổ chức bộ máy - nhiệm vụ cấp thiết trong "hành trình" cải cách hành chính hiện nay

BHG - Cải cách tổ chức bộ máy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp lại các cơ quan hành chính, giảm các đầu mối đơn vị sự nghiệp và thực hiện tinh giản biên chế. Những năm qua, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy.

25/08/2017
Đột phá về cải cách hành chính từ quyết tâm đến hiệu quả

BHG- Sau hơn một năm triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn II (2016 – 2020) của UBND tỉnh, với việc phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ; đến nay, công tác CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh đang có bước đột phá, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch với cơ quan hành chính theo hướng hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH của địa phương.

24/08/2017
Khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính

BHG- Sáng 22.7, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội nghị Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cho công chức, viên chức của các cơ quan trong tỉnh. 

24/07/2017