Bắc Mê nhiều giải pháp đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống

Thứ Năm, 06/06/2019, 09:10 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, huyện Bắc Mê đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của nhân dân, số vụ vi phạm pháp luật giảm; hạn chế đơn, thư khiếu kiện; giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an huyện Bắc Mê tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Yên Phú.
Công an huyện Bắc Mê tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT Yên Phú.

.

Đồng chí Ma Văn Tỏe, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: “Xác định, công tác TTPBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do đó huyện đã quyết tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân, chú trọng phổ biến cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các nội dung tuyên truyền được tập trung, như: Phổ biến các nội dung luật, nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Cùng với đó, đội ngũ tuyên truyền viên của huyện không ngừng nâng cao về chất lượng; thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng PBGDPL, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách xã, thị trấn, đồng thời kiện toàn 26 báo cáo viên pháp luật cấp huyện để thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL.

Kết quả công tác tuyên truyền, thông qua hội nghị tại các thôn, bản tuyên truyền được 463 buổi, với 26.982 lượt người tham gia; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở được 131 tin, bài và 656 lần phát sóng; tuyên truyền qua phiên tòa được 30 vụ, hơn 1.130 lượt người; tuyên truyền PBGDPL trong trường học với 148 buổi, hơn 6.700 lượt học sinh tham gia; tuyên truyền qua chợ phiên của các xã trên địa bàn huyện được 3 buổi với hơn 570 người tham...

Nhằm đưa nội dung tuyên truyền đi vào thực chất, bám sát các nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm QP – AN; các cấp, các ngành của huyện đã đổi mới nội dung, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, mô hình PBGDPL mới phù hợp, như: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật và môn giáo dục công dân trong trường học; duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Tuyên truyền măng non” ở cấp Tiểu học, THCS, “Tuyên truyền xung kích thanh niên” ở THPT; Phòng Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền tại các phiên chợ với những câu hỏi, chủ đề về kiến thức pháp luật bằng hình thức và tư vấn và trả lời câu hỏi liên quan đến pháp luật người dân thắc mắc...

Qua công tác TTPBGDPL, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã có những chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao, số vụ việc vi phạm pháp luật ngày càng giảm.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

.