HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 24/01/2019, 14:31 (GMT+7)

BHG - Ngày 7.12.2018 Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đã ký ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án/năm. Thời gian hỗ trợ là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước. Để xem cụ thể Nghị quyết 37/2018/NQ-HĐND bạn đọc kích xem đường link dưới.

Biên tập viên (soạn)

>>Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND                                                             

 

 

.