Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở Quản Bạ

Thứ Ba, 22/01/2019, 09:44 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, huyện Quản Bạ luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS);  góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Các hộ nghèo xã Đông Hà nhận giống lợn đen địa phương để phát triển kinh tế.
Các hộ nghèo xã Đông Hà nhận giống lợn đen địa phương để phát triển kinh tế.

Đồng chí Lục Sương Minh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Quản Bạ, cho biết: Hiện, huyện có 11.646 hộ với 52.576 khẩu; trong đó, đồng bào DTTS chiếm trên 96%, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhận thức của người dân còn hạn chế; nhiều người còn tư tưởng chông chờ, ỷ lại vào nhà nước... Trước tình hình đó, những năm qua, huyện đã cố gắng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS; nhất là Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chuyển đổi ngành nghề, cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo và các chương trình, dự án khác... 

Năm 2018, huyện triển khai thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo thuộc vùng khó khăn, số hộ được thụ hưởng là 7.686 hộ với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng. Thăm, tặng quà cho 107 người có uy tín,  với số tiền trên 75 triệu đồng. Đối với Chương trình 135, huyện đã chỉ đạo từng tiểu dự án và đạt kế hoạch tỉnh giao: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng được 6 công trình, đã giải ngân 11.374 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng 4 công trình, đã giải ngân 582 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Về  hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề và nhân rộng các mô hình giảm nghèo: Hỗ trợ 236 hộ tham gia mô hình nuôi lợn đen địa phương, với kinh phí thực hiện trên 1,6 tỷ đồng; giải ngân được 420 triệu/35 hộ thực hiện mô hình nuôi gà xương đen và mô hình nuôi lợn gắn với xây bể Biogas; cấp đủ và kịp thời trên 80 nghìn tờ báo, tạp chí... Từ các chính sách hỗ trợ, đời sống đồng bào các DTTS trên địa bàn được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.  

Đến thăm mô hình nuôi lợn đen địa phương của gia đình anh Sân Dù Dìn, thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận; được anh cho biết: “Năm 2018, anh được hỗ trợ 5 con lợn đen giống; đến nay, đàn lợn phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao…”. Ngoài ra, gia đình anh còn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị quyết 209 mua 5 con bò về nuôi để tăng thu nhập và phấn đấu thoát nghèo trong năm nay.

Đồng chí Lục Sương Minh cho biết thêm: Hiện nay, việc thực hiện các chính sách dân tộc tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, như: Công tác triển khai cơ chế, chính sách còn chậm, nhất là việc phân bổ nguồn vốn thuộc Chương trình 135; mức hỗ trợ còn thấp, vốn đối ứng của bà con hạn chế; công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc Chương trình 135 trên địa bàn đôi khi chưa kịp thời, sự phối hợp chưa hiệu quả giữa các đơn vị dẫn đến tiến độ thi công và tiến độ giải ngân một số công trình còn chậm so kế hoạch...  Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững, đây chính là nền tảng quan trọng để thực hiện thành công Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Xuất phát từ mục tiêu đó, cả trước mắt và lâu dài, huyện tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án ưu tiên cho vùng đồng bào các DTTS; đồng thời, ưu tiên các đối tượng chính sách, hộ đặc biệt khó khăn; chi trả, giải ngân các nguồn vốn được hỗ trợ đầy đủ, kịp thời; đối với các xã vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, huyện sẽ cử cán bộ chuyên môn đến tận cơ sở, từng gia đình giới thiệu, tư vấn hỗ trợ về các chính sách đối với người DTTS...

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS ở Quản Bạ đã, đang góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và  tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh:  VƯƠNG MAI

.