Chấn chỉnh một cách nghiêm túc để xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân

Thứ Năm, 11/10/2012, 07:50 (GMT+7)

HGĐT- Để tạo sự thống nhất trong nhận thức và kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” BTV Tỉnh ủy xác định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng và đợt sinh hoạt này sẽ góp phần lấy lại uy tín của Đảng trong đời sống xã hội. Vừa qua, để thống nhất nhận thức chung trong toàn Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu từng cá nhân đảng viên phải làm tốt công tác tư tưởng của chính mình, đó là: “Sự cầu thị, dân chủ thực sự, khách quan và sát thực tế. Bản thân từng đồng chí phải chọn cho mình những việc mà bản thân thấy cần phải thay đổi, cần có sự thay đổi, mong muốn thay đổi để chủ động kiểm điểm trước...”. Trên tinh thần đó, phóng viên Báo Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Quang Triều, Ủy viên BTV, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy về những nội dung đã và đang triển khai của BTV Tỉnh ủy về sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng lần này.


P.v: Thưa đồng chí, đồng chí có thể chia sẻ với độc giả Báo Hà Giang về kết quả ban đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của BTV Tỉnh ủy?


Đ.c Lê Quang Triều: Nội dung, chương trình kiểm điểm của tập thể BTV Tỉnh ủy và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được chuẩn bị khá kỹ theo đúng Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của T.Ư. Các bản kiểm điểm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân một cách trung thực, khách quan, chính xác.


Quá trình kiểm điểm bám sát những nội dung cơ bản trong Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI. Đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.


BTV Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã tự phê bình, tiếp thu các ý kiến góp ý phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn tập trung liên hệ, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của mỗi cá nhân một cách sâu sắc, đề ra được giải pháp khắc phục. Không khí thảo luận dân chủ đoàn kết, cầu thị, thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Đồng chí đứng đầu cấp ủy đã gương mẫu kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chủ trì, điều hành cuộc kiểm điểm đảm bảo đúng nguyên tắc, quán triệt đầy đủ tinh thần, mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp tiến hành kiểm điểm của T.Ư...


P.v: Đồng chí có thể nói rõ hơn những trọng tâm, trọng điểm mà BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo kiểm điểm ở các cấp uỷ Đảng trực thuộc?


Đ.c Lê Quang Triều: Để thực hiện tốt đợt tự phê bình và phê bình lần này, BTV Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo công tác tư tưởng chính trị theo hướng tăng cường đối thoại, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện sớm những vấn đề cần tập trung giải quyết, hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, cách thức làm việc; duy trì thường xuyên tự phê bình và phê bình trong Đảng. Nội dung triển khai kiểm điểm sẽ được tập trung vào những vấn đề chính, như: Đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng tình hình mới cũng như xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Và, một điều quan trọng không thể thiếu đó chính là việc triển khai Nghị quyết T.Ư 4 gắn với việc thực hiện Chị thị 03, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị. Do đó, các đảng bộ, chi bộ phải đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở từng tổ chức Đảng, đảng viên...


P.v: Vậy, trong thời gian tới để Nghị quyết T.Ư 4 tiếp tục đi vào cuộc sống có hiệu quả, BTV Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các bước tiếp theo như thế nào?


Đ.c Lê Quang Triều: BTV Tỉnh ủy đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian. Hoàn thành các báo cáo gửi về Đảng bộ cấp trên... Trước khi kiểm điểm, cấp ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc phải chuẩn bị thật kỹ những vấn đề cần tập trung kiểm điểm, nhất là những gợi ý của BTV Tỉnh uỷ về nội dung kiểm điểm đối với các cấp uỷ Đảng và các đồng chí đảng viên diện Tỉnh uỷ quản lý. Thực hiện đầy đủ Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Với sự chỉ đạo sâu sát của BTV Tỉnh uỷ, sự nghiêm túc, trách nhiệm của các tổ chức Đảng và từng đồng chí đảng viên, tôi tin tưởng đợt kiểm điểm lần này sẽ đạt kết quả và Nghị quyết T.Ư 4 sẽ thực sự đi vào cuộc sống, bởi sau khi BTV Tỉnh ủy hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh đã có Thư ngỏ gửi tới tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên với những điều gợi ý để tạo sự thống nhất trong nhận thức và kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, đó là: Ngay từ các đồng chí phải làm tốt công tác tư tưởng của chính mình, đó là sự cầu thị, đó là dân chủ thực sự, là khách quan và sát thực tế. Bản thân từng đồng chí phải chọn cho mình những việc mà bản thân thấy cần phải thay đổi, cần có sự thay đổi, mong muốn thay đổi để chủ động kiểm điểm trước... Trong Thư ngỏ, Bí thư Tỉnh ủy còn đặt ra nhiều câu hỏi gợi ý được rút từ sự chỉ đạo của Hội nghị T.Ư, như: Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những hiện tượng nói trái, làm trái quan điểm của Đảng không? Có chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện chủ trương lãnh đạo của Đảng, của cấp mình không? Có làm trái quan điểm của Đảng trong quản lý đất, vốn, tài chính, tài sản? Có kê khai tài sản trung thực không? Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa lãng phí? Có thật thà lắng nghe ý kiến, khiêm tốn học hỏi, nghe cấp dưới không?... Đây chính là những gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mà mỗi cán bộ, đảng viên phải tự chọn cho mình câu trả lời thực tế. Làm như vậy để chủ động tạo không khí dân chủ, đoàn kết, trân thành, vừa tình cảm, tình đồng chí trong tập thể. Và đây chính là điều cần thiết, vì đó là sự gương mẫu của cấp ủy viên trước cơ quan, đơn vị mình công tác.


P.v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


PHI ANH (Thực hiện)
.