Hà Giang

Phát huy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, xây dựng LLVT Hà Giang vững mạnh

23:05, 07/05/2021

BHG - Gần 77 năm chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới, đến thời kỳ đổi mới hôm nay. Những chiến công vang dội, lẫy lừng: Chiến thắng Sông Lô (1947), chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (1954) tạo nên bước ngoặt chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp hơn 100 năm; Chiến dịch “Tết Mậu Thân năm 1968”, chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/972), cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân dân cả nước đập tan chế độ Ngụy quyền, Ngụy quân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc… Với ý chí kiên cường và tinh thần không ngừng phấn đấu, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên và tô đậm truyền thống vẻ vang “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. 

 
Những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh và LLVT Hà Giang quán triệt, phát huy và nhân lên. Trong đó, cần nhấn mạnh các bài học về quán triệt sâu sắc đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của tỉnh Hà Giang để có chủ trương, giải pháp trong xây dựng LLVT tỉnh nhà vững mạnh, thường xuyên củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn coi trọng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, tính tiền phong gương mẫu, năng lực chỉ huy và tổ chức hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ các cấp. Đặc biệt chú trọng năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của LLVT. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất,... góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện tốt phương châm trên, LLVT tỉnh Hà Giang cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu, như: Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT tỉnh; quán triệt, nắm vững mục tiêu quan điểm chỉ đạo của Đảng về QP - AN, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội trong tình hình mới, trên cơ sở xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng; kiên định vững vàng trong mọi tình huống, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy vai trò nòng cốt làm tham mưu cho tỉnh xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quân sự; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập ở tất cả các cấp; kết hợp phát triển KT-VH-XH với quốc phòng - an ninh và quốc phòng - an ninh với KT-VH-XH. 

Chiến sỹ mới của Bộ CHQS tỉnh tuyên thệ dưới cờ Quyết thắng.
Chiến sỹ mới của Bộ CHQS tỉnh tuyên thệ dưới cờ Quyết thắng.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh nhà, trước hết là xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; không ngừng chăm lo và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” và lực lượng dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở bảo đảm cho LLVT có sức chiến đấu cao, thực sự trở thành chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng Nông thôn mới, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; rà phá bom mìn, vật nổ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các nhiệm vụ khác mà địa phương, Quân khu giao cho.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, tập thể trong giải quyết công việc. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, khoa học công nghệ... đối ngoại quốc phòng.

Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong LLVT về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với LLVT. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm LLVT luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, LLVT tỉnh Hà Giang nguyện phát huy và không ngừng bồi đắp, tô thắm thêm “Tám” chữ vàng truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Kiên cường – Chiến thắng”, mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Hà Giang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Trần Đại Thắng
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

31/10/2020
Công an thành phố Hà Giang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BHG - Ngay sau khi địa bàn thành phố xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Giang bố trí lực lượng, triển khai nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có ca nhiễm F0.

30/10/2020
Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ I: Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

BHG - Phát huy truyền thống 60 năm "Đường Hồ Chí Minh trên biển" - con đường đi vào huyền thoại - lớp lớp cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đã và đang tiếp tục tô thắm thêm những trang sử "Đoàn tàu không số" anh hùng; đoàn kết một lòng, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

29/10/2020
Chính sách hậu phương quân đội góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân

BHG - Với những chính sách hậu phương quân đội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của từng địa phương nên trong những năm qua, chương trình tặng bò giống cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở huyện Mèo Vạc, huyện Xín Mần và chương trình cho vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế ở huyện Quang Bình đã tạo sinh kế, trao chìa khóa để quân nhân thoát nghèo bền vững, từ đó thúc đẩy ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nâng cao chất lượng tuyển quân hàng năm.

28/10/2020