Đảng bộ Quân sự tỉnh chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Thứ Hai, 24/02/2020, 17:00 (GMT+7)

BHG - Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 168 của Đảng ủy Quân khu và Kế hoạch số 478 của BTV Tỉnh ủy. Đảng bộ Quân sự tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT thi đua huấn luyện giỏi, lập thành tích chào mừng đại hội.
Cán bộ, chiến sỹ LLVT thi đua huấn luyện giỏi, lập thành tích chào mừng đại hội.

Đảng bộ Quân sự huyện Quang Bình vinh dự được BTV Đảng bộ Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm trong khối Đảng bộ Quân sự 11 huyện, thành phố. Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Quang Bình đã bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội. Trong đó, tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; coi trọng chất lượng, hiệu quả và đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị cũng như cán bộ, đảng viên và  trước hết là người đứng đầu. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quang Bình - Trung tá Hùng Minh Hòa cho biết: Hiện, Đảng ủy Quân sự huyện đã, đang chỉ đạo các chi bộ cơ sở tiến hành đại hội; đồng thời,  hướng dẫn các chi bộ quân sự xã, thị trấn đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội… Theo dự kiến, thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trước ngày 20.3.2020.

Đảng bộ Trung đoàn 877 cũng là đơn vị được chọn đại hội trước để rút kinh nghiệm trong khối Đảng bộ trực thuộc; trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Đại hội Đảng bộ Trung đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Trung đoàn là nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm chuyển biến chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; từ đó, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình thực tế.

Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.2020. Đại tá Trần Đại Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Báo cáo chính trị trước Đại hội đã  bám vào nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Quân khu 2, Đảng bộ tỉnh Hà Giang và Đảng ủy Quân sự tỉnh; đặc biệt có những đánh giá sâu các thành quả đạt được trong 5 năm qua, như: Xây dựng, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; công tác phối hợp giữa 3 lực lượng; công tác thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng NTM, thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo biên giới và có những số liệu minh chứng cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh thêm: Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh được chọn làm Đại hội điểm của Quân khu 2, nên cần làm tốt để các tỉnh rút kinh nghiệm, học tập; trong báo cáo chính trị của đại hội cần thể hiện rõ sự khác biệt của Hà Giang, tỉnh địa đầu Tổ quốc với các tỉnh khác trong Quân khu; căn cứ kết quả nhiệm kỳ trước để đưa ra phương hướng nhiệm kỳ tới sát điều kiện địa phương. Xác định chủ đề đại hội gắn với công tác xây dựng Đảng và đảm bảo nhiệm vụ QP - AN. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của tỉnh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương quan trọng nhất vẫn là giữ vững tình hình chính trị, đảm bảo QP – AN; tuy nhiên cũng cần tập trung trọng tâm, đột phá vào các nhiệm vụ như chú trọng chất lượng, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ; nỗ lực hoàn thành rà phá bom mìn, quy tập liệt sĩ; xây dựng khu vực phòng thủ, sở chỉ huy; phối hợp xây dựng đường tuần tra biên giới…

Đối với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của chi, đảng bộ; sự chỉ đạo của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương và phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

 Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. 

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tích cực; Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Phan Văn Đô

.