Hơn 80.000 ngày công hỗ trợ chương trình nhà ở của tỉnh

Thứ Ba, 17/03/2020, 09:35 (GMT+7)

BHG - Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy bằng 100% nguồn kinh phí được vận động theo hình thức xã hội hóa và sự đóng góp công sức của các lực lượng như biên phòng, công an, quân sự, hội viên đoàn thanh niên, phụ nữ, cán bộ và nhân dân. Tính đến ngày 11.3, toàn tỉnh có 1.735 hộ đã khởi công xây dựng nhà ở, trong đó 1.237 hộ đã hoàn thành. Hưởng ứng chương trình phát động của tỉnh, các tổ chức, cá nhân đã cam kết hỗ trợ cho tỉnh trên 200 tỷ đồng, số tiền chuyển vào tài khoản của tỉnh trên 104 tỷ đồng, kinh phí đã cấp cho các huyện hỗ trợ các hộ làm nhà trên 73 tỷ đồng.

Đặc biệt, đã có trên 80.000 ngày công lao động của cán bộ, nhân dân và các lực lượng hỗ trợ các hộ làm nhà, trong đó một số lực lượng nòng cốt như: Bộ đội Biên phòng hỗ trợ 2.183 ngày công; Hội Cựu chiến binh hỗ trợ 10.901 ngày công; Hội Liên hiệp phụ nữ hỗ trợ trên 13.000 ngày công; Đoàn viên, thanh niên trên 8.000 ngày công… số ngày công còn lại là do cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự địa phương và nhân dân các thôn, xóm hỗ trợ. Việc chung tay hỗ trợ các hộ làm nhà thể hiện đúng phương châm huy động cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta.

Duy Tuấn

.