Xã biên giới Thượng Phùng bàn giao 5 nhà hỗ trợ hộ nghèo

Thứ Tư, 13/11/2019, 14:47 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới của tỉnh theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy. Xã biên giới Thượng Phùng (Mèo Vạc) đã rà soát, xác định trong giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn xã có 40 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Trong đó năm 2019 thực hiện 20 hộ, năm 2020 thực hiện 20 hộ.

Ngôi nhà kiên cố, khang trang của chị Sùng Thị Chư, thôn Sín Phìn Chư mới được hỗ trợ đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Ngôi nhà kiên cố, khang trang của chị Sùng Thị Chư, thôn Sín Phìn Chư mới được hỗ trợ đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo đúng phương châm của tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thể của xã Thượng Phùng và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái đã tích cực hỗ trợ ngày công lao động giúp các hộ tháo dỡ nhà cũ, san nền, đào móng, đổ mái…, với gần 100 ngày công được huy động. Đến thời điểm này, đã có 5 nhà được hoàn thành, bàn giao cho các hộ đưa vào sử dụng, 5 hộ đang xây dựng và 10 hộ đang tập kết vật liệu, phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Duy Tuấn

.