Mèo Vạc kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" trong kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 22/04/2021, 09:51 (GMT+7)

BHG - Xác định rõ tính nguyên tắc “không kiểm tra là không lãnh đạo”, Đảng bộ huyện Mèo Vạc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính trong kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng.

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà kiểm tra việc lựa chọn cây giống thực hiện cải tạo vườn tạp tại xã Niêm Tòng (Mèo Vạc).               Ảnh: Minh Đức
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Vương Ngọc Hà kiểm tra việc lựa chọn cây giống thực hiện cải tạo vườn tạp tại xã Niêm Tòng (Mèo Vạc). Ảnh: Minh Đức

Thời gian qua, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhận thức rõ trách nhiệm và tầm quan trọng của KTGS; xác định đó là công cụ trong lãnh, chỉ đạo của Đảng. Đặc biệt, từ khi có Đề án số 18 của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017 - 2020”, cấp ủy huyện đã chỉ đạo quyết liệt cấp ủy cơ sở thực hiện đúng tiêu chí của Đề án. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Đồng chí Ma Văn Nhân, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Hàng năm, đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác KTGS. Các cuộc KTGS cơ bản thực hiện đúng quy trình, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá đúng tình hình kết quả và chỉ ra khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa trong từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Số tổ chức đảng và đảng viên được KTGS tăng nhiều so với trước, đảm bảo tính khách quan, dân chủ; góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở còn buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên; chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng; thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy, UBKT còn lúng túng, chưa nắm vững quy trình; phương pháp KTGS chưa chủ động trong công tác khảo sát nắm tình hình và lập kế hoạch kiểm tra khi tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hạn chế, dẫn đến một số bộ phận đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Người đứng đầu cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng nên chất lượng các cuộc KTGS còn thấp. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở các chi, đảng bộ cơ sở hoạt động chủ yếu kiêm nhiệm; trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của một số cán bộ hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng chí Vương Ngọc Hà, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc chia sẻ: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng bộ huyện tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của T.Ư về công tác KTGS để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Đồng thời, đổi mới tư duy trong lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của cấp ủy cơ sở; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát. Đảng bộ huyện xác định “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Đặc biệt, công tác KTGS, kỷ luật của Đảng được thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục. Bố trí, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ năng lực và nắm vững về nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng, có chuyên môn về lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước.

Kim Tiến

.