Đồng Văn chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Ba, 29/10/2019, 19:05 (GMT+7)

BHG - Cùng với các địa phương trên cả nước, năm 2020, tỉnh ta sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên cả nước, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Để chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, cùng với các cấp ủy, địa phương trên toàn tỉnh; huyện Đồng Văn đã chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác chuẩn bị như: Xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất,… theo đúng chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

Bí thư Huyện ủy Đồng Văn kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Nội trú huyện – công trình chào mừng Đại hội.
Bí thư Huyện ủy Đồng Văn kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Nội trú huyện – công trình chào mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định một khâu đột phá, đó là: “Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư” và đề ra 3 chương trình trọng tâm: “Chương trình phát triển 3 cây; 4 con”, “Chương trình bảo tồn văn hóa truyền thống, phát triển du lịch - dịch vụ”, “Chương trình duy trì sỹ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục” gắn với 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, Huyện ủy Đồng Văn đã cụ thể hóa và ban hành 18 nghị quyết, 254 kết luận, 247 kế hoạch, 262 thông báo, 5 đề án, 54 chương trình, 16 chỉ thị... để tổ chức thực hiện. Kết quả đến nay, trong tổng số 39 chỉ tiêu đề ra đã có 22/39 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết chiếm 53,8%; 13/39 chỉ tiêu đạt trên từ 80% đến dưới 100%, chiếm 33,3%... Đời sống người dân trên địa bàn sau nhiệm kỳ đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm trên 6%,..

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 478-KH/TU, ngày 22/8/2019 của Tỉnh ủy Hà Giang về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn thời gian tổ chức Đại hội vào giữa quý I.2020 và lấy Đảng bộ xã Sủng Là làm điểm; BTV Huyện ủy Đồng Văn đã tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên. Cụ thể, BTV Huyện ủy đã thành lập 5 tổ kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; thành lập 5 tiểu ban Đại hội, đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Lựa chọn các các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Ban hành kế hoạch và hướng dẫn xây dựng đề cương báo cáo chính trị Đại hội cấp xã và cấp huyện. Chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn thành lập các tiểu ban Đại hội, các Tiểu ban giúp việc. Chỉ đạo rà soát, luân chuyển cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội 2020-2025. Đồng thời, xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo đúng tiến độ. Đối với công tác nhân sự, việc sắp xếp bộ máy tại cơ sở đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới đảm bảo đủ năng lực, uy tín, phẩm chất để phát huy hiệu quả. Đến nay, đã có 16/19 Bí thư Đảng ủy xã không là người địa phương;  qua rà soát đánh giá dự kiến cơ cấu tổng số Ủy viên BCH Đảng bộ huyện: Tổng số 41 đồng chí, số tái cử là 31 đồng chí, số tham gia mới 10 đồng chí đạt 24,4%; tuổi trẻ 10 đồng chí, chiếm 24,4%; nữ 10 đồng chí chiếm 24,4%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được thống nhất và triển khai đến từng chi, đảng bộ; các chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch giao. Thời gian còn lại, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu: Cả nhiệm kỳ phấn đấu công nhận 3 xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục quan tâm đến chương trình xây nhà cho người có công và người nghèo trên địa bàn huyện. Đặc biệt, phấn đấu hoàn thành tất cả các phần việc trước 1 tháng so với thời gian tỉnh đề ra. Công tác nhân sự ở cấp xã vẫn đang tiếp tục được kiện toàn; sau kỳ thi công chức sẽ tiến hành bố trí, bổ sung nhân sự hợp lý nhất để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.”

Bài, ảnh: My Ly

.