Quản Bạ nâng cao chất lượng cán bộ thôn, bản

Thứ Ba, 06/08/2019, 07:57 (GMT+7)

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng để có và sử dụng tốt đội ngũ cán bộ chất lượng cao là điều kiện cơ bản bảo đảm cho bộ máy tổ chức Đảng và các cơ quan công quyền vận hành tốt, có hiệu quả và ít “bệnh tật”. Làm theo lời Bác, thời gian qua huyện Quản Bạ chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quản Bạ, Chu Thị Mai Yên cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XVIII, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2020; nhằm n Nhằm ; âng cao năng lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố trong hệ thống chính trị của huyện; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Từ thực tế kiểm tra ở cơ sở, chúng tôi nhận thấy có những đề án chưa đến được với người dân; một số Bí thư chi bộ còn lúng túng trong việc tổ chức sinh hoạt, chấm điểm đánh giá chất lượng từng buổi sinh hoạt. Chính vì vậy, BTV Huyện ủy quyết định đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ không chuyên trách theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

Lớp tập huấn dành cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quản Bạ.
Lớp tập huấn dành cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quản Bạ.

Theo đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quản Bạ đã mở 3 lớp tập huấn gồm: Lớp dành cho Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 114 học viên; lớp dành cho Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, với 107 học viên; lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn, cán bộ Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn, tổ dân phố, với 626 học viên. Trong đó, xác định việc tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố phải ngắn gọn, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Lựa chọn giảng viên lên lớp là các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng, ban nắm chắc các nghị quyết chuyên đề, đề án, chỉ thị và hướng dẫn của huyện; có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp truyền đạt, hướng dẫn thực hành, xử lý tình huống và tóm tắt kết luận vấn đề thảo luận tốt.

Với mục đích quán triệt 14 nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, đề án và hướng dẫn của huyện đã ban hành trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; nhiệm vụ, quyền hạn và phương pháp hoạt động của trưởng thôn, tổ dân phố; một số hoạt động cụ thể của trưởng thôn, tổ dân phố; xây dựng và thực hiện hương ước và quy ước của thôn, tổ dân phố. Bồi dưỡng, luyện tập kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, kỹ năng ra nghị quyết lãnh đạo của chi bộ; kỹ năng tổ chức họp thôn, tổ dân phố và tổ chức sinh hoạt đoàn thể. Kỹ năng xử lý tình huống ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

Ông Lệnh Phong Độ, Tổ trưởng tổ 4, thị trấn Tam Sơn, chia sẻ: Tại lớp học, chúng tôi được phổ biến một cách cụ thể và ngắn gọn về các nghị quyết cơ bản của huyện như: Phát triển 3 con (bò, dê, ngựa) giai đoạn 2016-2020; phát triển 3 cây (dược liệu, hồng không hạt, ngô lai) giai đoạn 2016-2020;    về phát triển 3 sản phẩm (dệt lanh thổ cẩm Lùng Tám, rượu ngô Thanh Vân, mật ong dược liệu) giai đoạn 2016-2020;  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”… Các học viên được thực hành, thảo luận, luyện tập xử lý tình huống và tổ chức đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở về: Chống tư tưởng bảo thủ, bằng lòng, trông chờ, ỷ lại trong nhân dân; vận động đưa trẻ đến trường; xây dựng Nông thôn mới…

Thông qua các lớp tập huấn trên, đã giúp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có vị trí rất quan trọng. Do đó, nâng cao chất lượng cán bộ là công việc thường xuyên, liên tục để sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.