Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII

Thứ Hai, 29/07/2019, 16:08 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có 17 chi bộ trực thuộc, với 219 đảng viên. Trong những năm qua, công tác lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh luôn được Đảng bộ Sở chỉ đạo các chi bộ triển khai kịp thời, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao; đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đa số cán bộ, đảng viên đều có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và có ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước được cơ giới hóa.
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước được cơ giới hóa.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra cho ngành NN&PTNT triển khai thực hiện 6 chỉ tiêu lớn và 2 chương trình trọng tâm. Đảng bộ Sở đã cụ thể hóa và tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền và các cấp ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết thành các đề án, kế hoạch, phương án, chương trình, chính sách để tổ chức thực hiện. Đối với 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đến hết năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực: Tổng sản lượng lương thực đạt 40,52 vạn tấn, đạt 96,5% so với mục tiêu; giá trị thu hoạch bình quân trên ha đất canh tác cây hàng năm là 44,47 triệu đồng, đạt 88,9%; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 28,34%, đạt 94,46%; tỷ lệ che phủ rừng chiếm 56,5%, tỷ lệ cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 81,5%, đạt 94,8%...

Đảng bộ Sở đã triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Nội bộ đoàn kết, thống nhất mối quan hệ trong cấp ủy, cấp trên với cấp dưới; ý thức học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, phương pháp tác phong công tác đã có nhiều chuyển biến rõ nét; giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Về nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên những năm qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở các chi bộ đã được phát huy; công tác tự phê bình và phê bình đã mang tính tự giác, không nể nang, không ngại va chạm; đảng viên, công chức, viên chức có ý chí phấn đấu vươn lên; ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống đã được thực hiện tốt. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã phát huy được vai trò, tiên phong, gương mẫu nói đi đôi với làm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tác phong, phong cách làm việc khoa học, sâu sát, kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ; chủ động kiểm tra đôn đốc…

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Trong 3 năm (2016 - 2018), Đảng bộ sở đã kiểm tra 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; qua công tác kiểm tra, không có đảng viên bị thi hành kỷ luật; không có đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị đối với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp các chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, tránh được những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tổ chức đảng được kiểm tra đã duy trì và tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định. Trong các cuộc họp, nội dung được ghi chép đầy đủ và ra nghị quyết của chi bộ bám sát với tình hình nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; đồng thời phát huy tốt vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc triển khai, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được các chi bộ triển khai kịp thời đến các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động…

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở NN& PTNT, cho biết: Trong giai đoạn 2016 đến nay, Đảng bộ Sở đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm lãnh, chỉ đạo chính quyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII và các quy định của T.Ư trong việc đảm bảo và tạo sinh kế ổn định cho 85% dân số của tỉnh sinh sống ở khu vực nông thôn. Qua đó, đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm; diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.