Tăng cường đối thoại với nhân dân ở Hoàng Su Phì

Thứ Ba, 30/07/2019, 09:56 (GMT+7)

BHG - Chủ động đối thoại để nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong đời sống của người dân vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Theo đó, hàng tháng, hàng quý, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đều bố trí thời gian đối thoại với người dân.

Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đối thoại với nhân dân xã Nậm Dịch.
Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì đối thoại với nhân dân xã Nậm Dịch.

Đồng chí Lù Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì,  cho biết: “Mục đích của các buổi đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân; đồng thời phát huy vai trò giám sát, quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó, kịp thời phát hiện những vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Cùng đó, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cũng qua đối thoại, để nhân dân hiến kế trong phát triển KT-XH và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy”.

Đơn cử trong buổi đối thoại của đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy với người dân xã Nậm Dịch. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và xây dựng; đã có hơn 30 ý kiến của người dân đặt vấn đề với người đứng cầu cấp ủy huyện, như: Tiến hành sửa chữa chợ cũng như có cơ chế quản lý đối với chợ xã Nậm Dịch; cần sớm đầu tư nâng cấp các trường học trên địa bàn để sớm được công nhận trường chuẩn Quốc gia; có cơ chế hỗ trợ về tài chính để xã thực hiện thu gom, xử lý rác thải và hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 công trình: Nhà tắm, bể nước, nhà vệ sinh. Bố trí thêm kinh phí để thực hiện bê tông hóa các tuyến đường giao thông; công tác quản lý và bảo vệ rừng; giải tỏa hành lang tuyến Tỉnh lộ 177; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã… Ngay tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp giải đáp và trả lời xác đáng những vấn đề nhân dân nêu.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vũ Mạnh Hà cho biết: Qua từng cuộc đối thoại đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải đáp và giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở; đồng thời tác động tích cực đến việc nêu gương, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Ðối thoại, nhằm phát huy tinh thần dân chủ; giúp giải quyết nhiều vấn đề và tạo đồng thuận trong nhân dân, như: Làm đường giao thông, giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường và các vấn đề an sinh xã hội… Để thực hiện tốt công tác dân vận theo hướng đổi mới cả nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động theo hướng sâu sát đến cơ sở; chỉ trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được 95 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người dân…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của Tỉnh ủy, Huyện ủy về quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm, không để phát sinh những bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bài, ảnh: Phi Anh – Đức Long

.