Bắc Quang, đào tạo cán bộ cấp xã theo hình thức "cầm tay chỉ việc"

Thứ Năm, 25/07/2019, 09:18 (GMT+7)

BHG - Mặc dù trên 98% cán bộ, công chức (CB-CC) cấp xã, thị trấn (cấp xã) của huyện Bắc Quang có trình độ chuyên môn, 93,2% có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên; song chưa phản ánh được chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý và thực thi công vụ. Do vậy, để tạo nên đội ngũ CB-CC cấp xã vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, BTV Huyện ủy Bắc Quang đã có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng thông qua các khóa học việc tại cơ quan chuyên môn của huyện.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Nhiên (bên trái) thăm vườn cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao tại cơ sở.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo Hoàng Văn Nhiên (bên trái) thăm vườn cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao tại cơ sở.

Từ thực tế công việc…

CB-CC cấp xã có vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường sự đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi tiềm lực phát triển kinh tế, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Do vậy, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của CB-CC cấp xã không chỉ quán triệt mà còn cụ thể hóa những chủ trương, chính sách, trên cơ sở kết hợp với điều kiện thực tế của địa phương để đề ra chủ trương, giải pháp đúng trong lãnh đạo phát triển toàn diện KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh tại cơ sở.

Những năm qua, việc bố trí, sử dụng, kiện toàn các chức danh CB-CC cấp xã của huyện Bắc Quang từng bước được hoàn thiện. 23 xã, thị trấn được bố trí 505 chỉ tiêu CB-CC, cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng chức danh mà thực tế đòi hỏi. Tuy nhiên, cấp ủy huyện cũng chỉ ra không ít bất cập, đó là việc một bộ phận CB-CC cấp xã hạn chế về trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý; có vị trí việc làm chưa đúng với chuyên ngành đào tạo; ít sâu sát cơ sở, còn tư tưởng bằng lòng với bằng cấp mình có. Một bộ phận khác chưa thường xuyên nghiên cứu, học tập để trau dồi, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Vì vậy, năng lực công tác của CB-CC cơ sở còn nhiều hạn chế; nhất là khả năng dự báo, phân tích, định hướng phát triển KT-XH của địa phương; năng lực quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực thiếu hiệu quả.

Từ thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của huyện. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công vụ cho đội ngũ CB-CC cấp xã, đảm bảo vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

… đến chiến lược lâu dài

Từ thực tiễn trên, năm 2013, BTV Huyện ủy Bắc Quang đưa 50 CB-CC cấp xã lên đào tạo, bồi dưỡng theo hướng “cầm tay, chỉ việc” tại các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, quản lý Nhà nước của huyện. Phát huy hiệu quả ban đầu qua cách làm này, từ năm 2016 đến nay, CB-CC đang công tác tại 23/23 xã, thị trấn lần lượt học việc theo Đề án: “Đổi mới và nâng cao chất lượng học việc của CB-CC xã, thị trấn tại các cơ quan của huyện năm 2016 có tính đến năm 2020” của BTV Huyện ủy.

Thực hiện đề án trên, cấp ủy huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) do Phó Bí thư Huyện ủy Lương Tiến Dũng (phụ trách cơ sở Đảng) làm Trưởng ban. BCĐ thành lập Tiểu ban giúp việc, gồm: Ban Soạn – Giảng, Ban Thẩm định nội dung soạn – giảng, Tổ thư ký với tổng số 48 thành viên tham gia. Từ năm 2016 đến nay, BCĐ đã tổ chức nhiều khóa học việc dành cho CB-CC cấp xã. Điển hình trong đó, theo phương châm “cần gì học nấy”, các học viên khóa học việc dành cho chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn đăng ký 9 chuyên đề học tập, liên quan đến: Công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra – giám sát của cấp ủy cơ sở; kỹ năng lãnh, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; quy trình tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy cơ sở với nhân dân… Kết thúc khóa học, học viên được bố trí tham dự buổi họp dự thính phiên họp BTV Huyện ủy để học tập, tham mưu Dự thảo kết luận buổi họp nhằm có thêm kỹ năng trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở. Qua tổng hợp, đánh giá cho thấy, học viên đã xây dựng tốt nội dung dự thảo kết luận phiên họp BTV Huyện ủy. Kết quả viết bài kiểm tra của học viên không có điểm dưới trung bình – Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Lương Tiến Dũng nhận xét.

Tương tự như vậy, lớp học việc dành cho chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn thu hút 51/52 đồng chí đăng ký học với 19 chuyên đề liên quan đến phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước đối với hầu hết các lĩnh vực trên địa bàn… Kết thúc khóa học, học viên được BCĐ mời tham dự phiên họp thành viên UBND huyện, 2 phiên họp Thường trực UBND và thành viên UBND cấp xã để rút kinh nghiệm tổ chức tốt hơn ở địa phương. Ngoài ra, BCĐ còn kiểm tra kiến thức của học viên bằng 30 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 19 chuyên đề đăng ký học. Kết quả, có 3/51 đồng chí xếp loại Giỏi, 26 đồng chí xếp loại Khá, số còn lại xếp loại Trung bình.

Anh Phan Văn Công, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết: Trên cơ sở nội dung đăng ký nhu cầu học tập, chúng tôi được kết hợp hài hòa giữa học lý thuyết với kỹ năng thực hành giải quyết công việc, xử lý tình huống; được dự các cuộc họp ở cấp huyện; tham gia đoàn công tác của lãnh đạo huyện tại cơ sở; chia tổ, nhóm thảo luận, làm bài tập tình huống, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Đây thực sự là khóa học bổ ích giúp chúng tôi củng cố, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, quản lý và công tác chuyên môn theo đúng vị trí công việc mình đảm nhiệm.

Hiện nay, BCĐ Đề án tiếp tục tổ chức các khóa học việc dành cho chức danh công chức cấp xã, như: Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an, Tư pháp – Hộ tịch, Tài chính – Kế toán… Và kết quả học việc này trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng CB-CC cấp xã hàng năm; là cơ sở để cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng tiêu chuẩn vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CB-CC cấp xã…

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG

.