Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Thứ Sáu, 16/08/2019, 15:00 (GMT+7)

BHG - Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp (KCQDN) tỉnh hiện có 96 tổ chức đảng trực thuộc; trong đó có 42 đảng bộ và 54 chi bộ cơ sở với hơn 4.000 đảng viên; tổ chức cơ sở đảng được lập tại các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc thù và một số trường chuyên nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy KCQDN tỉnh tích cực lãnh đạo kiểm tra, giám sát (KTGS) tập trung vào những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hoặc dễ xảy ra vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên. Nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về kết quả KTGS tổ chức đảng và đảng viên trong 6 tháng đầu năm: Cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ KCQDN tỉnh đã lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã bám sát kế hoạch, xây dựng kế hoạch kiểm tra 36 tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tăng 26% so với cùng kỳ; giám sát  đối với 16 tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, tăng 18% so với kế hoạch. Kết quả giám sát đã chỉ rõ những sai sót, khuyết điểm; đồng thời yêu cầu kiểm điểm đề ra giải pháp sửa chữa, khắc phục. UBKT Đảng ủy cơ sở giám sát đối với 8 tổ chức đảng trực thuộc, nội dung giám sát tập trung vào việc giám sát tổ chức đảng cấp dưới thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra tài chính đối với 9 tổ chức đảng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Thông qua KTGS đã phát hiện và xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên theo thẩm quyền do vi phạm: Lợi dụng chức vụ làm trái quy định, bao che tiếp tay cho tham nhũng; vi phạm những điều đảng viên không được làm; không giải quyết dứt điểm vi phạm trong đảng bộ cơ sở. Quá trình xem xét xử lý đúng quy trình, đúng người, đúng lỗi vi phạm; đảng viên bị xử lý kỷ luật nhận thức được khuyết điểm, sai lầm của mình nên không có khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Công tác KTGS, kỷ luật của cấp ủy và UBKT các cấp được Đảng bộ KCQDN tỉnh kịp thời ngăn ngừa và xử lý vi phạm; góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị từ cơ sở.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, thời gian tới, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần quán triệt sâu sắc và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của UBKT Đảng ủy cơ sở; cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở cần xác định giám sát phải mở rộng cả về nội dung, đối tượng giám sát. Tập trung KTGS việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về những điều đảng viên không được làm; tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên…

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với công tác KTGS ở cấp dưới; kịp thời giúp đỡ cấp ủy, UBKT cơ sở tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác KTGS, kỷ luật của cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở phải đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định và có hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường giám sát thường xuyên, chú trọng KTGS chuyên đề ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên; giám sát việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm hoặc sai phạm sau kết luận kiểm tra, chủ động phòng ngừa và xử lý sai phạm ngay từ lúc mới phát sinh.

Tăng thời gian tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy; xử lý dứt điểm, kịp thời những nội dung tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nhân sự cấp ủy và UBKT nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, đạo đức, lối sống có sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Xuân Nhất (Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Khối)

.