Lan tỏa phong trào "Dân vận khéo" ở Vị Xuyên

Thứ Tư, 20/12/2017, 08:05 (GMT+7)

BHG - Những năm gần đây, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vị Xuyên có sức lan tỏa ngày càng sâu, rộng trên các lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), đảm bảo QP – AN trên địa bàn.

Huyện Vị Xuyên có 24 xã, thị trấn, 261 thôn, bản, tổ dân phố, với dân số hơn 10 vạn người; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83%. Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Mô hình trồng nghệ hàng hóa đem lại thu nhập cao cho người dân xã Linh Hồ.
Mô hình trồng nghệ hàng hóa đem lại thu nhập cao cho người dân xã Linh Hồ.

Đến nay, huyện Vị Xuyên có 157 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, có 73 mô hình về phát triển kinh tế; 35 mô hình văn hóa, xã hội; 17 mô hình về an ninh trật tự; 26 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình “Dân vận khéo” bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, các cấp chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng cánh đồng mẫu; XDNTM, làng mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn huyện có 875 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tiêu biểu cho phong trào thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế là các xã: Đạo Đức, Việt Lâm, Linh Hồ, Trung Thành, thị trấn Vị Xuyên…

Đến xã Linh Hồ, điểm sáng sản xuất cây vụ Đông của huyện vào những ngày đầu Đông, các cánh đồng đều được phủ bởi màu xanh mướt của ngô, lạc, đậu tương và các loại rau. Chủ tịch UBND xã Linh Hồ, Hà Văn Nguyên cho biết: Xã xây dựng được gần 20 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của người dân, đẩy mạnh sản xuất cây vụ Đông nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Đến nay, người dân xác định vụ Đông là một trong những vụ sản xuất chính, diện tích gieo trồng hàng năm lên đến gần 200 ha. Những năm gần đây, năng suất, sản lượng cây vụ Đông của xã Linh Hồ đều đạt và vượt kế hoạch huyện giao...”.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân Vận khéo” trong XDNTM đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Với khẩu hiệu “Việc dễ làm trước – việc khó làm từng bước”, các cấp chính quyền đã triển khai Kế hoạch XDNTM hàng năm tới từng hộ dân, sát với thực tế từng xã, qua đó đã huy động được nguồn lực trong dân tham gia XDNTM. Trong 2 năm, 2016 – 2017, nhân dân đóng góp trên 35.720 ngày công lao động, hiến 29.725m2 đất; tu sửa nạo vét 358 km kênh mương, đóng góp trên 320 triệu đồng tiền mặt; láng bó nền nhà được 317 hộ, xây dựng nhà tắm 404 hộ, xây dựng nhà vệ sinh 498 hộ…

Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động, sản xuất góp phần xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Lý Xuân Lù, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vị Xuyên cho biết: “Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và ổn định của địa phương. Thông qua công tác dân vận, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được phổ biến rộng rãi đến nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH ở địa phương…”.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.