Hoàng Su Phì qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 08/12/2017, 10:35 (GMT+7)

BHG - Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Đảng bộ huyện đã triển khai, cụ thể hóa bằng 33 chỉ tiêu để chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, quán triệt các nghị quyết tới quần chúng nhân dân. Đồng thời, phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện phụ trách từng nội dung đột phá, chương trình trọng tâm và cấp ủy viên phụ trách cơ sở xã, thôn, tổ dân phố; chỉ đạo Đảng ủy các xã phân công đảng viên phụ trách đến từng nhóm hộ gia đình. Nhờ vậy, sau hơn 2 năm thực hiện các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ giải pháp được đảm bảo đúng tiến độ, cụ thể: 11 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu đạt từ 70-99%, 3 chỉ tiêu đạt 50 - 69% so với nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Người dân xã Nậm Ty tích cực đóng góp ngày công làm đường bê-tông nông thôn.
Người dân xã Nậm Ty tích cực đóng góp ngày công làm đường bê-tông nông thôn.

Cùng với việc hỗ trợ người dân thông qua các Chương trình 135, 30a, Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), huyện cũng đã triển khai nhiều cách làm mới đem lại kết quả tích cực trong phát triển kinh tế như: Phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã trong phát triển kinh tế; quy hoạch lại vùng sản xuất gắn với chế biến đối với các loại cây trồng, vật nuôi huyện có lợi thế gắn với cơ chế hỗ trợ giống, cho vay có thu hồi; phát động “Quỹ tình nghĩa quê hương” chung tay XDNTM; tăng cường đối ngoại để kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư tại huyện... Nhờ vậy, cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước đạt 49,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 17,6 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 37.698,9 tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất canh tác ước đạt 46 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,04% năm 2015 xuống còn 47,19% đến năm 2017; lồng ghép các chương trình, nguồn hỗ trợ để xóa nhà tạm cho 196 hộ.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, huyện tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo mô hình chuỗi có sự tham gia của “bốn nhà”, trong đó tập trung vào các sản phẩm có lợi thế như: Chè, dược liệu, cây ăn quả, trâu, bò, dê. Chú trọng việc tổ chức lại sản xuất cho người dân thông qua hoạt động các Tổ hợp tác sản xuất, Nhóm sở thích; triển khai quy hoạch mở rộng sản xuất vùng chè hữu cơ, VietGap và các cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa... Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện đạt 1.019 tỷ đồng, tăng 110,8 tỷ đồng so với năm 2015; diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn huyện đạt trên 19 nghìn ha; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng ổn định...

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện thường xuyên lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quá trình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức Đảng. Qua kết quả đánh giá phân loại hàng năm có trên 80% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên... Những kết quả trên đã tạo tiền đề, động lực để Đảng bộ và nhân dân trong huyện phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. 

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác quản lý dạy và học được thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học và vùng miền; mạng lưới trường, lớp được quy hoạch phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Hiện toàn huyện có 13 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia và dự kiến hết năm 2017 sẽ công nhận thêm 5 trường. Cùng với đó, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện; hoạt động văn hóa, thể thao có bước chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chính, đó là: Tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chính sách của tỉnh để ban hành những cơ chế hỗ trợ đặc thù của huyện trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết điều hành công việc; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới; phát triển dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo; phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững; đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư từ bên ngoài...

TIẾN LÂM

.