123
Quang Bình trên đường trở thành huyện động lực - Báo Hà Giang điện tử

Quang Bình trên đường trở thành huyện động lực

Thứ Bảy, 10/02/2018, 10:22 (GMT+7)

Xuân 2018 - Đón Xuân Mậu Tuất 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình vui mừng khi các chỉ tiêu KT – XH đề ra của năm trước đạt và vượt kế hoạch. Trong số 25 chỉ tiêu chủ yếu, có 24 chỉ tiêu đạt 100%, 1 chỉ tiêu đạt 97%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 77 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 557 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 532 tỷ đồng; sản lượng lương thực bình quân đạt 650kg/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện với tập thể giáo viên Trường Mầm non Yên Hà tại Lễ công nhận đạt chuẩn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện với tập thể giáo viên Trường Mầm non Yên Hà tại Lễ công nhận đạt chuẩn.

Có được những kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của tỉnh, bám sát và cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu với những giải pháp, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, huyện tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành; ban hành Kế hoạch đột phá về sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; cải cách hành chính gắn với thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, với tinh thần phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các Ủy viên UBND huyện; đề cao vai trò tập thể lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chú trọng sự phối hợp giữa các ngành, các xã, thị trấn, tạo sự thống nhất cao trong giải quyết công việc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện bấm nút khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện bấm nút khai trương hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Từ vai trò lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong năm qua, huyện gieo trồng trên 11.587 ha cây hàng năm, tổng sản lượng lương thực đạt trên 40.928 tấn. Các chương trình, dự án như đầu tư có thu hồi; sản xuất lúa hàng hóa áp dụng mạ khay, máy cấy; khảo nghiệm cây Sa nhân; trồng Thảo quả dưới tán rừng; cải tạo giống trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; sản xuất mía đường; sản xuất giống lúa; khảo nghiệm giống lúa đặc sản địa phương… đã mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, Chương trình Xây dựng Nông thôn mới đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua phong trào “Ngày thứ 7 hướng về Nông thôn mới”. Trong năm, huyện cũng tổ chức 109 đợt ra quân, với trên 13.590 người tham gia; nhân dân đóng góp 960 triệu đồng, hiến trên 13 nghìn m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình nông thôn mới. Hoạt động công nghiệp với các lĩnh vực thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh như chế biến chè, thủy điện, chế biến nông - lâm sản tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân, góp phần phát triển KT – XH. Lĩnh vực Giáo dục có bước chuyển mạnh về chất lượng, tỷ lệ huy động trẻ đến trường, chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp các cấp đạt kết quả cao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đời sống của người dân được cải thiện;  an ninh trật tư, an toàn xã hội được giữ vững…

Những thành tựu đạt được  sẽ là tiền đề để cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình tiếp tục vươn lên, trở thành huyện động lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, nhân dân xã Tiên Yên.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, nhân dân xã Tiên Yên.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện.

 HIẾN CHƯƠNG

.