Thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành tài chính, ngân sách

Thứ Sáu, 09/02/2018, 16:54 (GMT+7)

Xuân 2018 - Năm qua, ngành Tài chính đã kịp thời, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; duy trì, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và các mục tiêu phát triển của tỉnh; thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành tài chính, ngân sách.

Theo đó, ngành Tài chính đã tập trung xây dựng, quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), bảo đảm sát thực tế và tuân thủ nghiêm Luật NSNN; tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tăng thu, tiết kiệm chi... Trong năm qua, mặc dù có nhiều yếu tố bất lợi tác động đến quá trình phát triển KT-XH của tỉnh, nhưng tổng thu NSNN vẫn đạt 12.249 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 11.872 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển giao trên 2.427 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 94% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Sở Tài chính - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Sở Tài chính - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành.

Ngành Tài chính đã phối hợp cùng các sở, ngành, huyện, thành phố đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách, trên cơ sở đó trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế. Đơn cử như, chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 209 và Nghị quyết 86 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 209 đã thực sự phát huy hiệu quả. Về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu theo Nghị quyết 206 của HĐND tỉnh, đã xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh đến giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020…

Bước sang năm 2018, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các huyện vùng động lực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; triển khai tốt việc quản lý các nguồn thu ngân sách, hạn chế thất thu, giảm nợ đọng thuế; chỉ đạo đẩy mạnh cho vay các chương trình, chính sách tín dụng về nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, vốn cho hộ nghèo. Triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - doanh nghiệp, hợp tác xã. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm, nợ đọng thuế để có biện pháp khai thác nguồn thu tiềm năng, bù đắp phần thiếu hụt do chính sách miễn, giảm, giãn thuế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi địa phương quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16 của Chính phủ; ưu tiên vốn tín dụng thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh; tăng cường quản lý nhà nước về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; thu hút đầu tư; nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư, chú trọng các dự án có quỹ đất sạch; giới thiệu các nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm, hướng dẫn và hỗ trợ tối đa, tạo sự thông thoáng để các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho các cá nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” cho các cá nhân.

Hà Việt Hưng

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

.