Miền đất "Vỏ cây vàng" chuyển mình

Thứ Bảy, 10/02/2018, 10:12 (GMT+7)

 

Xuân 2018 - Năm Đinh Dậu 2017 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì (nghĩa tiếng địa phương là Vỏ cây vàng) đã nỗ lực, quyết tâm, phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ hiệu quả nguồn đầu tư của Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển KT – XH, qua đó đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Nhìn lại năm qua, với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, nhiều chỉ tiêu quan trọng được thực hiện đạt và vượt mức đề ra; bộ mặt KT-XH có chuyển biến tích cực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch, đúng hướng, tạo cơ sở cho phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Nhờ vậy, sau hơn 2 năm thực hiện các khâu đột phá, chương trình trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ giải pháp được đảm bảo đúng tiến độ. Trong 33 chỉ tiêu được giao, có 11 chỉ tiêu vượt, 19 chỉ tiêu đạt từ 70 - 99%, 3 chỉ tiêu đạt 50 - 69% so với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Căn cứ điều kiện thực tiễn, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị có sự tham gia của “bốn nhà”. Trong đo, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế như: Chè, dược liệu, cây ăn quả, trâu, bò, dê. Chú trọng việc Tổ chức lại sản xuất cho người dân thông qua hoạt động các Tổ hợp tác sản xuất, Nhóm sở thích; triển khai quy hoạch mở rộng sản xuất vùng chè hữu cơ, VietGap và các cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa...  Nhờ đó, đến hết năm 2017, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản của huyện đạt 1.019 tỷ đồng; giá trị sản xuất/1 ha đất trồng hàng năm đạt 46 triệu đồng/ha, bình quân lương thực đầu người đạt 571 kg/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng trưởng ổn định. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả khích lệ. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện đã có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí là Thông Nguyên và Nậm Ty, các xã còn lại đạt từ 5 - 10 tiêu chí.

Lãnh đạo huyện thăm mô hình nuôi cá chép xen lúa tại xã Bản Luốc.
Lãnh đạo huyện thăm mô hình nuôi cá chép xen lúa tại xã Bản Luốc.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, được coi trọng. Đến nay, toàn huyện có 74 chi, đảng bộ, trong đó có 28 đảng bộ cơ sở và 46 chi bộ trực thuộc với tổng số 5.613 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm tăng lên. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng “một cửa”, “một cửa” liên thông; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy…

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, bản sắc văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên với 18 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; các chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53,19% năm 2016 xuống còn 46,42% (giảm 6,8% đạt 112,8% Nghị quyết), thu nhập bình quân đầu người đạt 17,6 triệu đồng/năm. QP-AN được củng cố, tăng cường, đường biên mốc giới được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh và mở rộng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH tại địa phương.

Sản xuất mùa vụ ở Hoàng Su Phì.
Sản xuất mùa vụ ở Hoàng Su Phì.

Những thời cơ và thách thức mới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện không ngừng nỗ lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hòa nhịp cùng công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh. Do đó, nhiệm vụ trong thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, sát, đúng với tình hình thực tiễn của huyện; lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó, tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; huy động mạnh mẽ nội lực, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của T.Ư, của tỉnh gắn với thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân gắn với các chính sách an sinh xã hội và chính sách với người có công; thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững để Hoàng Su Phì sớm thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn.

Cán bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phì tham gia làm đường bê - tông nông thôn tại xã Nậm Ty.
Cán bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phì tham gia làm đường bê - tông nông thôn tại xã Nậm Ty.

Hoàng Hải Lý

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì

.