Họp trực tuyến Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2

Thứ Năm, 29/04/2021, 11:48 (GMT+7)

BHG - Sáng 29.4, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh (Ban bầu cử số 2) tổ chức họp trực tuyến đến điểm cầu các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban bầu cử số 2 từ khi thành lập đến nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi họp.

Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng Ban bầu cử số 2 chủ trì buổi họp. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban bầu cử số 2; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử trong thời gian tới.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử trong thời gian tới.

Sau khi thành lập, Ban bầu cử số 2 phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo tính bao quát, tổng thể công việc của Ban bầu cử số 2; quy định chế độ báo cáo, đầu mối tổng hợp báo cáo. Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc Ban bầu cử số 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử theo hướng dẫn, đảm bảo đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức các hội nghị hiệp thương lần 1, 2, 3 đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần; việc rà soát số lượng cử tri, lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri đảm bảo thời gian, quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bầu cử. Đến thời điểm này, Ban bầu cử số 2 không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh; chưa phát hiện dư luận phức tạp, đơn thư phản ánh liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XV.

Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi báo cáo kết quả kiểm tra niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử tại cơ sở.
Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi báo cáo kết quả kiểm tra niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử tại cơ sở.

Tại buổi họp, các đại biểu tập trung thảo luận công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử tại cơ sở; công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; vận động cử tri đi bầu cử; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử…

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh Phạm Văn Tú, Thư ký Ban bầu cử số 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh Phạm Văn Tú, Thư ký Ban bầu cử số 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Qua ý kiến trao đổi của các đại biểu, kết luận buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu: Các thành viên Ban bầu cử số 2 tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn đảm bảo dân chủ, bình đằng, kịp thời, thông suốt, đúng luật. Tăng cường giám sát việc lập, công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử. Rà soát, nhận định vấn đề nổi cộm, phức tạp ở địa phương để xử lý kịp thời. UBND cấp huyện, xã tập trung nguồn lực, có phương án đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa và hoàn thành nhà văn hóa thôn để trang trí nơi bỏ phiếu đảm bảo theo đúng hướng dẫn; kịp thời niêm yết danh sách cử tri, đặt hòm phiếu và các điều kiện khác phục vụ bỏ phiếu. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.