Luật Trợ giúp pháp lý

08:45, 23/08/2017

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Trợ giúp pháp lý của nhà nước nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Trợ giúp pháp lý tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý; góp phần triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6

BHG- Luật Trẻ em được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 5.4.2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6.2017.  

31/05/2017
Hội nghị trực tuyến tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

BHG - Ngày 28.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Hồng Thu, Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ; lãnh đạo, cán bộ thanh tra một số sở, ban, ngành của tỉnh. Tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND; các phòng, ban của 11 huyện, thành phố.

29/07/2017
Luật Cảnh vệ

BHG- Từ 1.7.2018, Luật Cảnh vệ có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Cảnh vệ nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Cảnh vệ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ; góp phần triển khai thi hành Luật Cảnh vệ kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

23/08/2017
Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

BHG- Từ 1.7.2018, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; góp phần triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

23/08/2017