Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6

16:32, 31/05/2017

BHG- Luật Trẻ em được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 5.4.2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6.2017.  

Luật  gồm có 7 chương, 106 điều, quy định rõ trẻ em là người dưới 16 tuổi, được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em và quy định những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Tước đoạt quyền sống của trẻ em; Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em; tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn; sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình; không cung cấp hoặc che dấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền; kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em; Bán hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em;  cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em; công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em; lợi dụng việc nhận chăm sóc trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi; từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị cho trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.

So với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Trẻ em 2016 có một số điểm mới như: Quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em; các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm.

Luật Trẻ em 2016 có hiệu lực sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công văn về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kiên quyết đối với tình trạng khai thác cát trái phép

BHG- Ngày 31.3, Báo Hà Giang nhận được Công văn số 1136/UBND-CNGTXD, ngày 31.03.2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý kiên quyết đối với tình trạng khai thác cát trái phép. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

31/03/2017
Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020".

30/05/2017
Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

BHG - Ngày 26.5, UBND tỉnh đã có Công văn số 1934/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn nội dung Công văn này.

27/05/2017
Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thanh Thủy 1

BHG - Ngày 24.5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thanh Thủy 1. Dưới đây là Quyết định kèm theo Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thanh Thủy 1.

27/05/2017