Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ

16:48, 22/08/2017

BHG- Từ 1.7.2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ; góp phần triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII

BHG- Từ ngày 12 đến 14.7, tại Hội trường lớn HĐND-UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII đã được tổ chức. 

25/07/2017
Luật Quản lý ngoại thương

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Quản lý ngoại thương nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Quản lý ngoại thương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Quản lý ngoại thương; góp phần triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

22/08/2017
Tăng kỳ xuất bản báo in Hà Giang

BHG – Thực hiện Công văn số 2927-CV/TU, V/v trích Kết luận số 151-KL/TU ngày 19/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tăng kỳ xuất bản tờ báo in Hà Giang từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần. Kể từ ngày 1.9, Báo Hà Giang sẽ tăng kỳ xuất bản từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần, các số báo ra vào ngày thứ 3,4,5,6,7 hàng tuần.

22/08/2017
Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

BHG - Ngày 22.6, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Công điện số 2391/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh, điện Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn bộ nội dung Công điện.

22/06/2017