"Bài bản" trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở Yên Minh

Chủ Nhật, 08/02/2015, 09:47 (GMT+7)

Xuân 2015- Năm 2014 được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Yên Minh. Dù vậy, với sự tham mưu tích cực của BQL Dự án Đầu tư Xây dựng (ĐTXD) giúp huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quy hoạch xây dựng trên cơ sở đảm bảo thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Trên cơ sở dự báo về những khó khăn, thuận lợi cũng như nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ trong lĩnh vực ĐTXD cơ bản, trọng tâm là Chỉ thị 1729 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách và vốn Trái phiếu Chính phủ. Để thực hiện tốt công tác quản lý và triển khai các chương trình, dự án đầu tư, ngay sau khi có kế hoạch bố trí vốn, huyện tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, dự án cấp bách cần phải triển khai thi công mới sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để thực hiện. Đối với các công trình hoàn thành và đang triển khai còn thiếu vốn, chủ động ưu tiên bố trí, lồng ghép các nguồn vốn phân cấp về cho huyện để thanh toán gọn và bố trí vốn cho các công trình đang thi công cấp bách còn thiếu vốn có khả năng hoàn thành trong năm.

Nhà lớp học 2 tầng, Trường Tiểu học Ngam La được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn của các nhà tài trợ.
Nhà lớp học 2 tầng, Trường Tiểu học Ngam La được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn của các nhà tài trợ.

Từ quan điểm, chỉ đạo trên, BQL Dự án ĐTXD huyện phối hợp với các ngành liên quan triển khai, thực hiện một số giải pháp cụ thể. Tất cả các công trình, dự án đầu tư đều phải dựa trên đề nghị của xã và phải có biên bản tư vấn hiệu quả đầu tư của các ngành chuyên môn để tránh lãng phí. Trước hết, chỉ khởi công khi công trình đã được bố trí vốn đầu tư đảm bảo kế hoạch vốn (trừ công trình khắc phục thiên tai, bão lũ cấp bách). Khi phê duyệt tổng dự toán các công trình đều phải có nguồn dự toán đo vẽ bản đồ và giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo cho công trình được khởi công nhanh nhất. Bên cạnh đó, rà soát các nguồn vốn không thể giải ngân để chuyển vốn cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tập trung nghiệm thu, thanh, quyết toán và cấp phát vốn cho các công trình đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật. Triển khai thu, trả khối lượng công trình đã ứng vốn. Đối với các công trình đang thi công, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công để sớm hoàn thành đi vào sử dụng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thà, Giám đốc BQL Dự án ĐTXD huyện cho biết: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên cũng như nghiêm túc triển khai các giải pháp nên trong năm vừa qua, công tác ĐTXD cơ bản đã được quản lý, triển khai chặt chẽ, có hiệu quả”. Cụ thể, trong năm huyện được bố trí vốn cho 191 đầu điểm công trình, trong đó có 36 công trình hoàn thành thanh toán gọn; 112 công trình chuyển tiếp và 43 công trình khởi công mới. Tổng số vốn đã bố trí đến đầu tháng 12 là trên 206 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 100% vốn trong năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thanh Thà cho biết thêm: “Về cơ bản, các nguồn vốn được các cấp có thẩm quyền giao kế hoạch ngay từ đầu năm nên BQL đã chủ động được do vậy tiến độ cấp phát kịp thời, không bị mất nguồn. Các cơ quan phối hợp như Tài chính, Kho bạc thường xuyên hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nên không để xảy ra tồn tại về cấp phát vốn đầu tư. Các nhà thầu khi được cấp phát vốn đầu đã chủ động triển khai thi công, không có hiện tượng lợi dụng vốn”. Ngoài các công trình được đầu tư từ Ngân sách Nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ, năm nay huyện tiếp tục kêu gọi được các nhà tài trợ như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng NN – PTNT Việt Nam đầu tư nhiều công trình trường học với số vốn đầu tư vài tỷ đồng. Trong bối cảnh nguồn vốn khó khăn, sự linh động của huyện và doanh nghiệp thực sự có ý nghĩa cho huyện giải quyết những khó khăn trong việc đầu tư những công trình xây dựng cần thiết với xã hội. Bên cạnh đó, BQL Dự án ĐTXD huyện cũng đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các công trình. BQL đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện tiến hành tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Năm 2015, dự báo nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn vốn ĐTXD trên địa bàn. Tuy nhiên, đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, do đó, BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Minh không chỉ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp huyện thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn ĐTXD cơ bản mà còn lựa chọn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.

.