Nỗ lực tạo đột phá trong cải cách hành chính

09:19, 01/01/2024

BHG - Năm 2023, với nhiều giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ phát triển bền vững KT – XH.

Thể hiện quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chủ động chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ và xây dựng báo cáo phân tích, ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai nâng cao chỉ số PAPI và 7 bộ chỉ số về CCHC gắn với chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ. Triển khai các nội dung về chuyển đổi số theo thỏa thuận ký kết giữa UBND tỉnh với các tập đoàn. Thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và nhiều văn bản quy phạm, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai CCHC phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm, đột phá nhằm chuyển đổi môi trường, phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước, tạo công khai, minh bạch và cắt giảm chi phí.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử.
Lực lượng Công an hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử.

Kiểm tra CCHC là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Năm 2023, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra nghiêm túc trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Bên cạnh ghi nhận những ưu điểm, sáng kiến của các cơ quan, đơn vị, các đoàn kiểm tra CCHC cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công. Trong năm, toàn tỉnh tổ chức kiểm tra CCHC tại 92 sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Qua đánh giá, các đơn vị đã ban hành tương đối đầy đủ các kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC, thực hiện tốt việc niêm yết công khai theo quy định. Nhiều khó khăn trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, cải cách chế độ công vụ công chức được kịp thời tháo gỡ.

Với nguyên tắc: “Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy”, cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2023 rà soát, đơn giản hóa rút ngắn 30% thời gian giải quyết với 267 TTHC, xây dựng quy trình liên thông giải quyết 555 TTHC; cung cấp 1.818 dịch vụ công trực tuyến, đạt 96,9%. Đồng thời, tăng cường tái cấu trúc quy trình 14 dịch vụ công thiết yếu được Chính phủ giao. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, đã tiếp nhận 163.909 hồ sơ, giải quyết trước hạn 78,8%, đúng hạn 18,9%. Đồng thời, hoàn thành chiến dịch 12 ngày đêm thực hiện cập nhật TTHC lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC mới và kiểm thử cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia với kết quả cao. Kết quả đánh giá Bộ chỉ số năm 2023 trích xuất trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hà Giang đạt 76,90 điểm, xếp loại Khá, vươn lên vị trí thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2022.

Không ngừng xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được quan tâm thực hiện. Các đơn vị đều tổ chức sử dụng đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice trong công tác quản lý, điều hành công việc nội bộ, ký số và phát hành văn bản điện tử. Toàn tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung thực hiện 17 nhiệm vụ tại Đề án số 06 của Chính phủ. Thực hiện dịch vụ công thiết yếu đối với 100% TTHC theo hình thức trực tuyến toàn trình; tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký 583.888 tài khoản định danh điện tử, đạt 89,5%.

Tăng cường cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức, công tác rà soát vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức, biên chế được triển khai tích cực. Qua rà soát đề án vị trí việc làm kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định hiện hành; công tác quản lý biên chế bảo đảm chặt chẽ theo quy định. Song song với đó, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường cải cách tài chính công, công tác quản lý tài chính - ngân sách được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng đồng bộ, toàn diện, từng bước nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả phân phối và sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính. Năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.295 tỷ đồng, bằng 101,3% kế hoạch T.Ư giao; thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,28% kế hoạch…

Với nhiều giải pháp, chỉ đạo kịp thời đã phản ánh quyết tâm chính trị của tỉnh nhằm tạo đột phá, hướng đến CCHC thực chất, hiệu quả, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn. Thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng lấy người dùng làm trung tâm; tập trung rà soát, tái cấu trúc quy trình, tăng cường phân cấp, ủy quyền, gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý trong thực hiện TTHC…

Bài, ảnh: LINH CẦM

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính
BHG - Xác định cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và triển khai tích cực, đem lại kết quả đáng ghi nhận.
28/09/2023
Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI
BHG - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp. Bởi vậy, việc cải thiện và nâng cao chỉ số này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
24/08/2023
Đẩy mạnh cấp đổi Giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

BHG - Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã và đang tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong việc cấp đổi Giấy phép lái xe (GPLX) cho người dân khi có nhu cầu.

23/12/2023
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác cải cách hành chính

BHG - Chiều 22.12, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) quý IV năm 2023, nhằm đánh giá kết quả CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

22/12/2023