“Chiến dịch 12 ngày đêm” cải cách thủ thục hành chính

10:53, 22/08/2023

BHG - Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia… tỉnh ta đã triển khai Chiến dịch “12 ngày đêm” về “Thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (VNPT - iGate) và kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia”.

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính (Trung tâm Phục vụ hành chính công) tỉnh hoàn thành việc kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính (Trung tâm Phục vụ hành chính công) tỉnh hoàn thành việc kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hệ thống một cửa điện tử (VNPT - iGate) là công cụ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ. Với tính năng đó, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC - VNPT iGate đã được đưa vào thử nghiệm trên toàn tỉnh kể từ ngày 1.6. tại19 sở, ngành; 11 huyện, thành phố với 121 phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 193 xã, phường, thị trấn. Số lượng tài khoản (TK) đã được cấp là 8.827 TK công chức, viên chức; trong đó cấp tỉnh 495 TK, cấp huyện 601 TK, cấp xã 1.415 TK; 6.316 TK công dân, doanh nghiệp. Trong thời gian ngắn, hệ thống thông tin giải quyết TTHC - VNPT iGate đã hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu, hệ thống: Cổng dịch vụ công Quốc gia, các phân hệ của Cổng dịch vụ công Quốc gia, nền tảng thanh toán trực tuyến, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm dịch vụ công liên thông, hệ thống VNPT iOffice, hệ thống BHXH của Bộ Lao động - TBXH, hệ thống EMC của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: “Từ những nỗ lực và giải pháp của tỉnh, đến nay Hệ thống thông tin giải quyết TTHC - VNPT iGate đã hoạt động ổn định, đáp ứng các tính năng, chức năng, ứng dụng cơ bản để triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định, kết quả được thể hiện qua số lượng hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống thử nghiệm với 26.043 hồ sơ, đã giải quyết 21.209 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng hạn 203 hồ sơ, trước hạn 20.378 hồ sơ, quá hạn 628 hồ sơ); số lượng hồ sơ trực tuyến 16.763/26.043 hồ sơ, đạt 64,37%; số lượng hồ sơ được số hoá thành phần: 22.228/26.043 hồ sơ đạt 85,35%; số hóa kết quả 7.233/22.483 hồ sơ đạt 32,17%…”.

Anh Phạm Cao Huy, chuyên viên Phòng kiểm soát TTHC, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch của tỉnh và quyết tâm hoàn thành các nội dung trong “Chiến dịch 12 ngày đêm”, cá nhân tôi cũng như cán bộ đã phân công công việc và xây dựng lịch trình cụ thể, đồng thời dành toàn bộ thời gian cả ngày nghỉ, làm thêm giờ và phối hợp với nhà cung ứng dịch vụ VNPT trong việc vận hành và cung cấp dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia… Qua đó, với khối lượng lớn công việc cùng thời gian ngắn, tập thể Phòng đã hoàn thành việc kiểm tra và đưa hệ thống đi vào hoạt động ổn định”.

Hưởng ứng và thực hiện Chiến dịch, đồng chí Nguyễn Thu Duyên, Phó Chánh văn phòng UBND - HĐND huyện Bắc Mê, cho biết: “Thực hiện Chiến dịch, huyện Bắc Mê thành lập Tổ giúp việc để triển khai, giao các phòng chuyên môn, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao với việc rà soát, cập nhật, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết… Theo đó, đến nay huyện đã hoàn thành “Chiến dịch” với nhiều sự thay đổi trong thực hiện các giải pháp cải cách TTHC, từng bước thay đổi tư duy của cán bộ, người dân trong việc sử dụng Dịch vụ công Quốc gia…”.

Với những quyết tâm và sự vào cuộc trên toàn tỉnh, “Chiến dịch 12 ngày đêm” đã hoàn thành và góp phần thay đổi, tạo bước ngoặt trong công tác cải cách TTHC với kết quả nổi bật, như: Chỉ số TTHC thực hiện trên Hệ thống thông tin tỉnh là 1.296 TTHC; cấp huyện, xã có 352 TTHC; hoàn thành kiểm tra dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 1.011 hồ sơ… Kết quả trên khẳng định cho thành công và những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai Chương trình số hóa và cải cách TTHC.

Bài, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn quản trị, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính VNPT iGate 2.0
BHG - Sáng 27.4, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với VNPT Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị, vận hành, khai thác hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) VNPT iGate 2.0 cho công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố là cán bộ đầu mối triển khai, trực tiếp quản trị, vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC.
27/04/2023
Bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú
BHG - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai có hiệu quả Luật Cư trú. Từ ngày 1.3.2023 tỉnh đã bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.
24/05/2023
Công an huyện Hoàng Su Phì đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho công dân
BHG - Tính đến ngày 15.5, Công an huyện Hoàng Su Phì đã thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) cho 50.444 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; đạt tỷ lệ 99,6%. Tổng số tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 thu nhận là 12.981 tài khoản, đạt 25,6%.
22/05/2023
Cục Hải quan cải cách hành chính, tăng thu ngân sách
BHG - Số thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) của Cục Hải quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm tăng 90,9% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 113% chỉ tiêu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao của cả năm 2023. Đây được đánh giá là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều đơn vị trong tỉnh đang gặp khó khăn trong công tác thu ngân sách.
20/07/2023