Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

17:40, 28/09/2023

BHG - Xác định cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và triển khai tích cực, đem lại kết quả đáng ghi nhận.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của người dân thành phố
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, thủ tục của người dân thành phố

Năm 2023, Sở TN&MT xác định thực hiện 35 nhiệm vụ CCHC. Đến nay, Sở đã hoàn thành 25/35 nhiệm vụ, đạt 71,5% kế hoạch; các nhiệm vụ khác đang tiếp tục triển khai thực hiện theo tiến độ. Khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong các chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2022; cải thiện và nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số chuyển đổi số (DIGITAL INDEX) năm 2023 cũng được Sở xây dựng kế hoạch riêng, cụ thể để triển khai.

Công tác tuyên truyền về CCHC được Ban Giám đốc Sở thường xuyên quán triệt, thông tin trong các cuộc họp; chỉ đạo duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 và 4 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu điện tử TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành TN&MT. Đến thời điểm hiện nay, 100% các TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau; 100% hồ sơ giải quyết theo TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong 9 tháng năm 2023, Sở đã tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công trên 400 hồ sơ TTHC, đã có 99% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; tiếp nhận tại các huyện/thành phố 18.538 hồ sơ đã có 99,7% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của Sở được khách hàng đánh giá hài lòng.

Cùng với cải cách TTHC thì tiếp cận đất đai cũng được Sở đặc biệt quan tâm, đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh. Trong năm qua, chỉ số “Tiếp cận đất đai” của tỉnh được duy trì tăng điểm, góp phần quan trọng đưa chỉ số PCI của Hà Giang năm 2022 tăng 18 bậc so với năm 2021, xếp thứ 41/63 tỉnh, thành trong cả nước, là thứ hạng cao nhất của tỉnh trong 10 năm qua. Đây là kết quả của quá trình quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn ngành TN&MT của tỉnh nói chung, Sở TN&MT nói riêng; trong đó chú trọng quan tâm đến công tác CCHC, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của tỉnh, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành. Công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và tiến độ; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai để người dân, doanh nghiệp nắm bắt. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc thực hiện GPMB các dự án, đặc biệt tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để giúp huyện Bắc Quang thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), qua đó đã GPMB và tiến hành bàn giao mặt bằng các đoạn tuyến cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công với tổng chiều dài trên 14/27 km, đạt trên 51,9% tổng chiều dài tuyến; dự kiến cơ bản hoàn thành GPMB và bàn giao toàn tuyến trong tháng 10/2023.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ CCHC, Sở TN&MT luôn quan tâm, thường xuyên quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức (CCVC) trong chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở; luôn có thái độ chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống... nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giải quyết TTHC, tuyệt đối không để tình trạng cố tình kéo dài thời gian khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, hiệu quả tham mưu thấp. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và giải quyết TTHC.

Lãnh đạo Sở TN&MT chia sẻ: Qua việc triển khai và kết quả thực hiện CCHC của Sở cho thấy những nhiệm vụ đặt ra đã bám sát vào các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, phù hợp với đặc thù của ngành; BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và thủ trưởng các phòng, đơn vị đã phát huy được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Các nhiệm vụ theo về CCHC đảm bảo theo tiến độ, chất lượng đề ra.

Bài, ảnh: Lương Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI
BHG - Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công (DVC) của chính quyền các cấp. Bởi vậy, việc cải thiện và nâng cao chỉ số này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.
24/08/2023
Bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình giấy xác nhận cư trú
BHG - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai có hiệu quả Luật Cư trú. Từ ngày 1.3.2023 tỉnh đã bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các giấy tờ xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.
24/05/2023
Từng bước thăng hạng chỉ số PAR Index
BHG - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) – PAR Index năm 2022 của tỉnh ta giảm cả về điểm số và thứ hạng, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Trong tổng số 8 lĩnh vực đánh giá chỉ số PAR Index thì có đến 5 lĩnh vực giảm điểm; 3 lĩnh vực tăng điểm nhưng vẫn xếp hạng thấp so với các tỉnh, thành phố. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc cải thiện, từng bước thăng hạng bền vững chỉ số PAR Index năm 2023 và những năm tiếp theo.
22/09/2023
“Chiến dịch 12 ngày đêm” cải cách thủ thục hành chính
BHG - Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số Quốc gia… tỉnh ta đã triển khai Chiến dịch “12 ngày đêm” về “Thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (VNPT - iGate) và kiểm thử dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia”.
22/08/2023