Xây dựng Chi bộ Phòng An ninh điều tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

09:49, 13/09/2023

BHG - Chi bộ Phòng An ninh điều tra (Đảng bộ Công an tỉnh) có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác điều tra, trực tiếp phát hiện, điều tra các vụ án xâm phạm an ninh Quốc gia và các tội phạm khác thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Cấp uỷ chi bộ Phòng An ninh điều tra luôn chú trọng công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cấp ủy chi bộ Phòng An ninh điều tra nhận thức rõ trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách chống phá Đảng, chống phá chế độ ta trên mọi lĩnh vực; những vấn đề của mặt trái và tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; cách mạng công nghiệp 4.0 với Internet, mạng xã hội đang tác động hàng ngày đến tư tưởng, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cả đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Vì vậy, công tác xây dựng chi bộ cần có sự đổi mới.

Phòng An ninh điều tra tặng quà thương binh Nguyễn Biên Thùy tại thôn Núp, xã Phương Độ, TPHG nhân dịp 27.7
Phòng An ninh điều tra tặng quà thương binh Nguyễn Biên Thùy tại thôn Núp, xã Phương Độ, TPHG nhân dịp 27.7

Trong suốt nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an tỉnh, Chi bộ Phòng An ninh điều tra đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Phong trào thi đua trong chi bộ, đơn vị và các tổ chức quần chúng được đẩy mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thượng tá Ly Thế Đồng, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng An ninh điều tra chia sẻ: "Chúng tôi xác định xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh là chìa khóa để chi bộ, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bởi vậy, chúng tôi luôn thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như: Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 06-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, theo đúng hướng dẫn, quy định, sát tình hình thực tế ở chi bộ. Đặc biệt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"

Trong xây dựng Đảng, cấp ủy chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ bằng việc phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thông tin thời sự chính trị trong nước, quốc tế tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề được tổ chức thường xuyên với nội dung, hình thức, chủ đề phong phú, như: Học tập, thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" và lời căn dặn của đồng chí Đại tướng Tô lâm, Bộ trưởng Bộ Công an "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn...; triển khai thực hiện mô hình "Mỗi tháng học một tấm gương đạo đức; kiểm điểm một biểu hiện suy thoái"; " Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững lễ tiết tác phong và ứng xử văn hoá của cán bộ chiến sỹ; chấm dứt tình trạng cán bộ chiến sỹ sử dụng rượu, bia và chất có cồn trong ngày làm việc, ngày trực và khi điều khiển phương tiện giao thông"... Qua đó cán bộ đảng viên nêu cao ý thức " tự soi, tự sửa", làm chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, ý thức xây dựng chi bộ, đơn vị đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. 

Ngoài ra, cán bộ đảng viên trong chi bộ tích cực trong Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", tham gia chia sẻ, viết bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lên trang Fanpage của đơn vị, góp phần ổn định tình hình, ngăn ngừa các vấn đề phức tạp nảy sinh, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Đồng thời, cấp ủy chi bộ thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ năng lực về mọi mặt cho cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cùng đó, chi bộ đã thường xuyên duy trì phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực cho cán bộ đảng viên phấn đấu, sẵn sàng tình nguyện đảm nhận việc khó, địa bàn khó khăn. Điển hình như khi Công an tỉnh thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy về  đảm nhiệm các chức danh Công an xã giai đoạn 2019 - 2021, đơn vị Phòng An ninh điều tra có 6 đồng chí viết đơn tình nguyện xung phong đi xã. Các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ, tổ chức các sự kiện chính trị do Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh phát động cán bộ chiến sỹ, đảng viên chi bộ Phòng An ninh điều tra tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

 Chi bộ, đơn vị đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong công tác Công an; thực hiện hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền, đề xuất  giải quyết các vụ việc, vụ án, góp phần tích cực ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh trật tự... tăng cường chỉ đạo công tác điều tra, giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền, nhất là công tác đấu tranh với hoạt động "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài", "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép", thực hiện công tác truy nã, truy tìm, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ, các địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, tham gia hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân kích hoạt định danh điện tử tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới. Công tác xã hội từ thiện, phong trào " đền ơn, đáp nghĩa", phong trào giao lưu văn hóa - thể thao cũng thường xuyên được duy trì, đẩy mạnh... góp phần đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với kết quả đạt được đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các ngành ghi nhận tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

 Trong thời gian tới, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chi bộ An ninh điều tra trong sạch, vững mạnh theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TW  của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Trong đó, Chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch số 231-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về xây dựng "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt", Chi bộ Phòng An ninh điều tra quyết tâm thi đua cùng các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện "Chi bộ bốn tốt" cụ thể hóa các tiêu chí "hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ đảng viên tốt" phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của đơn vị theo Kế hoạch số 88-KH/CB mà Chi bộ đã ban hành để triển khai thực hiện, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Góp phần thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hoàng Thu Hương

(Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong sạch vững mạnh
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng. Người dạy rằng: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm, trong và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” (1).
30/08/2023
Đảng mang sức sống mới về bản Mông “5 không”

BHG - Pờ Chừ Lủng - một thôn 100% là đồng bào người dân tộc Mông đặc biệt khó khăn ở xã Ngam La, huyện Yên Minh từng là bản “5 không”: Không đường, không điện, không nước sạch sinh hoạt, không sóng viễn thông, không hộ trung bình khá. Nhưng nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, sức sống mới đang về với Pờ Chừ Lủng.

30/08/2023
Quy định 213 góp phần phát huy mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân
BHG - V.I.Lê-nin lúc sinh thời nhấn mạnh, "một trong những nguy hiểm lớn nhất và đáng sợ nhất đối với Ðảng là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng". Chủ tịch Hồ Chí Minh, người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, “Đảng dựa vào quần chúng, quan tâm đến quyền lợi của quần chúng, đi theo đường lối quần chúng, nếu xa rời quần chúng Nhân dân thì sẽ thất bại”.
28/08/2023
Phát huy "công cụ" tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng
BHG - Theo kết quả đánh giá về công tác xây dựng Đảng nói chung, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều chiếm trên 90%, trong đó có nhiều tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
26/06/2023