Hà Giang

Hoàng Su Phì đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

16:31, 20/08/2020

BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Nhằm đảm bảo nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống, Đảng bộ huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực, coi đây là bước quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo huyện thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau ở xã Chiến Phố.
Lãnh đạo huyện thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau ở xã Chiến Phố.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy cho biết: Cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động cụ thể, sát thực nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, những nội dung trọng tâm, đột phá đã đề ra; tạo sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề để có định hướng lãnh đạo cụ thể nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, phấn đấu đưa huyện Hoàng Su Phì phát triển nhanh và bền vững.

Với chủ đề đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo QP – AN…”, BCH Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2025. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ; huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả công tác tài chính - tín dụng; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 45 triệu đồng/năm vào năm 2025, BCH Đảng bộ huyện xác định tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện theo chuỗi giá trị, ứng dụng KHKT trong sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Cùng với đó là huy động nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT – XH. Huyện đang tập trung xây dựng, ban hành các nghị quyết về: Phát triển chăn nuôi trên địa bàn; bảo vệ và phát triển rừng, cải tạo vườn tạp; phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; kế hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025…

Trong lĩnh vực phát triển VH – XH, BCH Đảng bộ huyện xác định 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, là: Đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; xây dựng, bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển thông tin truyền thông và thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đồng chí Thèn Ngọc Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trong nhiệm kỳ mới, huyện tiếp tục chú trọng quy hoạch mạng lưới trường lớp hợp lý, ổn định lâu dài; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường học. Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất các phòng khám đa khoa, trạm y tế, đầu tư đổi mới trang thiết bị khám, chữa bệnh; xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, ưu tiên nguồn lực cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 6% trở lên, tạo việc làm mới cho trên 9.000 lao động trong nhiệm kỳ mới.

Song song với đó, BCH Đảng bộ huyện xác định tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu mỗi năm kết nạp mới 130 đảng viên trở lên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác nội chính, thực hiện hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Thực tế đã chứng minh, chương trình hành động của mỗi cấp ủy chính là yếu tố quyết định thắng lợi việc đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát thực đã được đưa ra trong chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2020 – 2025, tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc miền đất “Vỏ cây vàng” sẽ vượt lên khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa huyện nhà phát triển nhanh và bền vững!

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương làm kinh tế

BHG - Nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…". Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tiên phong trong gưỡng mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Trong đó có phong trào phát triển kinh tế, tạo niềm tin, động lực để nhân dân học tập, làm theo.

30/07/2020
Thị trấn Phố Bảng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", mọi việc "thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Có thể nói, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cơ sở luôn là khâu quan trọng ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận rõ điều đó, những năm qua, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

30/06/2020
Vẹn nguyên lời thề với Đảng

BHG - Trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới, không thể thiếu lời tuyên thệ trước cờ Đảng. Từng câu, từng chữ trong lời thề thiêng liêng dưới Đảng kỳ luôn hằn sâu trong tim, hun đúc ý chí và tạo động lực để những đảng viên trẻ tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tin lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó không chỉ là những câu chuyện kể với kỷ niệm hay niềm tự hào mà còn là cả trách nhiệm, là "lời thề quyết tâm" khi đứng trước "cột mốc" thiêng liêng của đời mình.

 

28/06/2020
Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng dân chủ; hiệu quả hơn trong việc lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cao nhất cấp ủy.

 

25/07/2020