Mèo Vạc sau một năm thực hiện chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ

09:25, 29/12/2017

BHG - Nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20.4.2016 về việc chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020. Ngay khi Nghị quyết ban hành, đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng lòng của người dân đã có những kết quả đáng khích lệ.

Người dân thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ theo Nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc.
Người dân thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ theo Nghị quyết 07 của BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc.

Ngay sau khi Nghị quyết 07 ban hành, Huyện ủy Mèo Vạc đã ban hành 4 công văn, 1 quyết định, 14 kết luận chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, đảm bảo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời đến cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện lồng ghép với các nguồn vốn và chương trình khác để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức khác nhau như: Hội nghị lồng ghép các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ. Đến nay, đã tổ chức được 18 hội nghị/18 xã, thị trấn với 1.457 lượt người được nghe và 411 buổi tuyên truyền với 26.540 lượt người tham gia. Trong năm 2016, có 45 hộ đăng ký chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ, diện tích đăng ký chuyển đổi 45,5ha. Sau khi triển khai các hộ đã trồng và huyện đã nghiệm thu 14 hộ được 14,5/45,5 ha, đạt 31,86% so với kế hoạch giao. Tính đến cuối tháng 10.2017 có 203 hộ đăng ký chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng cỏ với diện tích 203,3 ha, đến nay huyện đã nghiệm thu đạt yêu cầu 83/50ha của 83 hộ, đạt 166% kế hoạch giao. Phấn đấu đến năm 2020 tổng diện tích chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ cả giai đoạn đạt 250 ha.

Anh Tráng A Ngoài, trú tại thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) chia sẻ: Ngày trước gia đình tôi chỉ biết trồng ngô nhưng do đất cằn cỗi nên năng suất không cao, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Được sự tuyên truyền, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU, gia đình tôi đã chuyển đổi 1 ha diện tích đất trồng ngô kém năng suất sang trồng cỏ để nuôi bò hàng hóa và đã được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Đồng chí Thào Mí Sính, Phó Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07, BCH Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò hàng hóa. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. Quy hoạch diện tích đất canh tác kém hiệu quả, các diện tích đất còn để trống, đất có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở cao sang trồng cỏ làm thức ăn gia súc theo lộ trình cụ thể từng năm. Đa dạng hóa cơ cấu giống cỏ trồng, trong đó ưu tiên mở rộng diện tích trồng cỏ Voi, cỏ VA06. Đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật nhất là khâu chăm sóc, bón phân, thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình trồng cỏ gắn với thâm canh. Khai thác, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí của T.Ư, của tỉnh và ngân sách địa phương để hỗ trợ, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích trồng ngô hàng năm có năng suất thấp sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi gia súc hàng hóa.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG-Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai bài bản, sát thực tế, có nhiều điểm sáng, mô hình cách làm mới và toàn diện. Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ban hành triển khai Bộ công cụ đánh giá chấm điểm cán bộ, đảng viên đối chiếu với 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nêu...

31/10/2017
Mặt trận Tổ quốc huyện Quang Bình, nêu cao vai trò "cầu nối" ý Đảng – lòng Dân

BHG-Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Quang Bình không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với phòng Tư pháp và các tổ chức thành viên, tuyên truyền 200 cuộc với 1 nghìn lượt người nghe về các bộ luật như...

30/10/2017
Đảng bộ xã Nà Khương tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

BHG - Đảng bộ xã Nà Khương (Quang Bình) hiện có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT – XH; Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

29/12/2017
Ngọc Đường phấn đấu trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế

BHG - Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Mỗi huyện có xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế giai đoạn 2017 -  2020", Đảng bộ thành phố Hà Giang đã chọn xã Ngọc Đường để triển khai thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách xã, gắn với giao chỉ tiêu cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện.

29/12/2017