Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 21/10/2021, 19:04 (GMT+7)

BHG - Nhằm tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, góp phần kiểm soát tốt, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; ngày 20.10, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 7668/CĐ-VPCP về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để xem nội dung chi tiết công điện, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

>> Công điện 7668/CĐ-VPCP

Đ.T

.